020-100 140 Dygnet runt jour

Behöver ni göra en Lufttäthetsprovning?

Lufttäthetsmätning, eller också kallad Lufttäthetsprovning, genomförs för att verifiera att uppförda lufttäthetskrav uppfylls. God lufttäthet i byggnaders klimatskal har stor betydelse för energianvändning samt brandsäkerhet men också mot ljud och lukttäthet. Syftet är vanligtvis att fastställa byggnaders lufttäthet gentemot beställarens ställda krav.

BELFOR Sweden utför lufttäthetsmätning enligt gällande standard och har många års erfarenhet av provtryckning av olika typer av hus och byggnader och kan även utföra luftläckagesökning i samband med lufttäthetsmätning, detta för att lokalisera var i konstruktionerna det förekommer luftläckage, vilket kan minska oönskade luftläckage och undvika fuktskador.
 
När utförs Luftläckagesökning/Lufttäthetsprovning?
❗️Under byggskede då man fortfarande kan utföra eventuella kompletterande tätningsåtgärder.
❗️Vid färdigställande av byggnad för att verifiera slutligt lufttäthetsresultat.
❗️I befintliga byggnader t.ex. som del av statusinventering inför reparation/ombyggnad eller som del av utredning av problem med avseende på hög energianvändning och problem med termisk komfort.

Behöver ni hjälp eller har frågor? Då finns vår konsultavdelning här för att hjälpa er.

 

Test av lufttäthet

BELFOR presskontakt

Camilla Algebäck
camilla@ebegruppen.se
Phone: +46 (0)730-919102