031-92 12 50 Jour dygnet runt

Avfuktning vattenskada

Om du drabbas av en vattenskada uppstår direkt en risk för ökade kostnader och följdskador i bostaden eller fastigheten. Vi har arbetat med avfuktning vid vattenskador i alla dess former under många år och använder oss alltid av den avfuktningsmetod som passar din skada bäst.

Vårt mål är att verksamheten ska komma i gång och att boende ska kunna flytta tillbaka så fort som möjligt. Genom att sanera efter vattenskada och styra klimatet på rätt sätt så sparar man både stora kostnader och även miljön. Avfuktning vid vattenskada är något vi kan på våra fem fingrar och vi finns till hjälp över hela landet när det behövs.

Situationer som kräver avfuktning vid vattenskada

När det kommer till fuktskador bör man sätta in åtgärder så snabbt man kan för att orsaka så lite skada som möjligt. Avfuktning kan behövas vid olika situationer exempelvis vid översvämningar, läckande rör, fuktiga källare, kondensproblem, eller efter släckning av bränder med vatten. Vid sådana situationer kan överskott av fukt orsaka allvarliga skador på byggnadsmaterial, möbler och andra personliga ägodelar, samt öka risken för mögel- och bakterietillväxt, vilket kan orsaka hälsoproblem. En avfuktare kan hjälpa till att ta bort fukten och skydda egendom och hälsa.

Kontakta oss för hjälp om du är osäker, vi försöker alltid vara på plats så fort som möjligt.

Därefter gör vi en utredning av problemet och tar reda på orsaken samt om ni är i behov av en avfuktning.

Vanliga sätt att upptäcka en vattenskada

Vanliga sätt att upptäcka en vattenskada kan vara genom synliga tecken på fukt eller vattenfläckar på väggar, golv och tak, lukt av mögel eller fukt, högre vattenräkningar, läckande kranar eller rör och ovanligt hög luftfuktighet i hemmet. Andra indikatorer kan vara bucklor eller missfärgning på tapeter eller målade ytor, svamp eller mögel på ytor eller en plötsligt minskning av vattentrycket.

Fuktskador kan uppkomma på flera olika platser, men de vanligaste ställena är i källare, badrum, kök och vind.

En följd av en fuktskada är att det kan börja mögla och bli röta, vilket försvårar arbetet och återställningsprocessen. Därför är det av yttersta vikt att man hittar fuktskadan i tid så man kan påbörja avfuktningen så fort som möjligt.

Ställen där vattenskador kan uppstå

En trasig vattenledning någonstans kan vara orsaken likaväl som eller ett trasigt avloppsrör i badrummet. Ett kylskåp eller en diskmaskin som läcker vatten kan sakta men säkert orsaka en vattenskada eftersom kondensen rinner ut på golvet och förstör underlaget.

Ibland kan det ta tid att upptäcka vattenskador, speciellt om det är ett rör inne i väggen som har gått sönder, men så fort man märker att något är fel bör man söka professionell hjälp med problemet. Ett varningstecken på att allt inte står rätt till är att det börjar lukta illa eftersom materialet runt omkring läckan blivit mögelangripet.

Inläckage är ett annat problem som kan vara besvärligt. Det kan finnas sprickor i byggnadens fasad och då räcker det ibland med en lätt regnskur eller lite smältande snö för att fuktskadan ska uppenbara sig i antingen taket eller fastighetens väggar.

En annan orsak till att man behöver avfuktning är ifall källaren eller husets grund inte har tillräckligt med tätskikt. Då kan nämligen fukt komma in i huset genom marken när det är fuktigt utomhus. En relativt vanlig anledning till detta är att det saknas en fiberduk och dagvattendränering eller att marken inte lutar något från huset.

Tveka inte på att kontakta oss på BELFOR för hjälp med avfuktning av vattenskada. Hos oss är alla välkomna, med både stora som små problem!

Vanliga frågor och svar

Hur länge ska en avfuktare gå vid vattenskada?

Tiden som en avfuktare behöver gå vid en vattenskada varierar beroende på skadans omfattning och typ av avfuktare. Generellt behöver en avfuktare gå i minst 72 timmar för att säkerställa att allt vatten har torkats upp.

Hur lång tid tar det att torka en fuktskada?

Torktid beror på olika faktorer såsom skadans omfattning och typ av material som är involverat i skadan. Mindre vattenskador kan torka på några dagar medan större skador kan torkning ta flera veckor.

Vad kräver försäkringsbolaget vid vattenskada?

Försäkringsbolaget kräver vanligtvis en beskrivning av skadan, bilder av skadan, tidpunkt för skadan och information om eventuella åtgärder som vidtagits för att minimera skadan. De kan också begära en rapport från en auktoriserad saneringsfirma för att det ska gå på försäkringen.

Var placerar man en avfuktare?

Avfuktare bör placeras i rummet där vattenskadan inträffat eller i närliggande rum. Det är viktigt att se till att dörrar och fönster är stängda för att skapa ett slutet system och för att säkerställa att luften cirkulerar ordentligt.

Vad ska man göra när en vattenskada uppstår?

Vid vattenskada är det viktigt att agera snabbt för att minimera skadans omfattning. Stäng av vattenkällan om det är möjligt, ta bort överskottsvatten och se till att torka upp allt vatten. Kontakta sedan en auktoriserad saneringsfirma för att få hjälp med resterande del av saneringsprocessen, exempelvis BELFOR.

Vad räknas som vattenskada?

Vattenskada kan uppstå av olika orsaker såsom översvämning, läckage, stambyte eller vattenskador från brand. Skadan kan påverka golv, väggar och tak samt möbler och annan egendom i hus, lägenhet, bostadsrätt och andra byggnader.

Vad får man ersättning för vid vattenskada?

Ersättning vid vattenskada kan variera beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring. Generellt sett täcker försäkringen kostnader för sanering, reparationer och eventuell förlust av egendom.