031-92 12 50 Jour dygnet runt

Skadeservice - vi utför all typ av skadesanering

Skadeservice och skadesanering är två viktiga processer som hjälper fastighetsägare att hantera och återställa egendomar efter skador. Vi har personalen, utrustningen och kunskapen för att utföra en förstklassig skadesanering och skadeservice på ett säkert och effektivt sätt.

Vi har lång erfarenhet av skadeservice

Det krävs bred kompetens och lång erfarenhet för att veta hur man bäst hanterar uppkomna skador på lösören och utrustning oavsett om det är brandskador, rök, vattenskada, inbrottsskador eller transportskador. Varje skada är unik i sig och kräver sitt eget förfarande.

Vår erfarenhet inom skadeservice innebär att vi har sett allt från mindre incidenter till större katastrofer, vilket gör att vi kan erbjuda en mer omfattande och effektiv lösning för att återställa fastigheten eller egendomen. Vi har också utvecklat en bred kunskap och expertis på området, vilket gör att vi som företag kan erbjuda den bästa möjliga servicen.

Vi förstår att det är viktigt att agera snabbt vid en skadesituation och vi har alltid tillgänglig personal för att kunna erbjuda omedelbar hjälp. Vi är övertygade om att vår erfarenhet, expertis och högkvalitativa service gör oss till det bästa valet för skadeservice och sanering.

Hur vi arbetar med sanering

Vi arbetar med högkvalitativ utrustning och de senaste teknikerna för att säkerställa att skadesaneringen och återställningen av fastigheten eller egendomen sker på ett säkert och effektivt sätt.

Efter en överblick av skadans omfattning evakueras allt lösöre till våra lokaler så att bostaden eller lokalen kan saneras och återställas. Magasinering av oskadade möbler sker i dammfria boxar i väntan på att de ska fraktas tillbaka till bostaden igen. Skadat lösöre tas om hand och mattor, textilier och stoppade möbler tvättas. Glas, porslin och prydnadssaker diskas och maskinell utrustning och elektronik rengörs. Luktskadat lösöre saneras och möbler ytbehandlas eller renoveras.

Det mesta utför vi i våra egna lokaler men vi har också ett brett samarbete med olika specialister som kemtvätt, konservator, tapetserare, hemelektronik med flera.

Skadeservice inom flera områden och utförande i hela Sverige

Våra tjänster omfattar bland annat sanering av vattenskador, brandskador, mögelskador och förorenade områden. Vi är experter på att hantera skador i både privata och kommersiella fastigheter och kan anpassa vår hjälp för att möta dina specifika behov. Oavsett vilken typ av skada du har drabbats av kan du lita på oss för att utföra professionell skadesanering och återställning av din fastighet eller egendom.

Vi har kontor i Göteborg, Alingsås, Avesta, Bollnäs, Borlänge, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Kungsbacka, Lysekil, Malmö, Södertälje, Stockholm, Tranås och Uddevalla.

Vi finns och utför arbeten inom skadeservice i hela landet och erbjuder även jour dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss så hjälper vi dig med skadeservice.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med att sanera?

Sanering innebär att rengöra och återställa en fastighet eller egendom efter att den har utsatts för skador eller föroreningar. Det kan inkludera att ta bort skadliga ämnen som asbest, mögel, eller kemikalier, samt att rengöra efter vatten- eller brandskador. Målet är att återställa fastigheten till sitt ursprungliga, säkra och beboeliga skick.

Vad gör en saneringsfirma?

En saneringsfirma är specialiserad på att utföra sanering av olika typer av skador som kan uppstå på fastigheter eller egendomar. Det kan exempelvis vara skador orsakade av vatten, brand, mögel, insektsangrepp eller förorenade ämnen. En saneringsfirma utför då saneringen av skadorna och ser till att fastigheten eller egendomen återställs till sitt ursprungliga skick.

Vilka tjänster inom skadesanering erbjuder ni?

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom skadesanering för att hjälpa fastighetsägare att hantera olika skadehändelser. Våra tjänster omfattar bland annat sanering av klotter, asbest, PCB, isblästringbrand, vattenskador och mycket mer. Kontakta oss för hjälp eller mer information.

Hur lång tid tar en sanering?

Tiden som det tar att utföra en skadesanering varierar beroende på olika faktorer såsom typen av skada, omfattningen av skadan och storleken på fastigheten eller egendomen. Mindre saneringar kan ta några dagar medan större saneringar kan ta veckor eller månader att slutföra.

Hur mycket kostar en sanering?

Kostnaden för en sanering varierar beroende på skadans typ och omfattning, samt storleken på den drabbade fastigheten eller egendomen. För att få en exakt prisuppgift rekommenderar vi att du kontaktar oss för en bedömning av din specifika situation.

Hur går sanering av asbest till?

Sanering av asbest börjar med en analys för att bekräfta dess närvaro. Om asbest upptäcks, isoleras området för att förhindra spridning av fibrer. Utbildade specialister använder skyddsutrustning för att säkert avlägsna asbestmaterialet, som sedan transporteras och deponeras enligt regler. Efter saneringen rengörs och kontrolleras området för att säkerställa att det är fritt från asbestfibrer. BELFOR Skadeservice hanterar hela processen med alla nödvändiga tillstånd.