020-100 140 Dygnet runt jour

Lufttäthetsprovning & lufttäthetsmätning

Varför lufttäthetsprovning är viktigt

Lufttäthetsprovning är avgörande för att säkerställa god lufttäthet i byggnader. Denna process bidrar till en energieffektiv och hållbar miljö genom att undvika risk för fuktskador och även energiförluster. Hos BELFOR förstår vi betydelsen av lufttäthet och erbjuder professionell lufttäthetsprovning för att uppfylla dagens krav.

Då bör en lufttäthetsprovning utföras

Lufttäthetsprovning är en kritisk aspekt av byggnadskonstruktion och underhåll som spelar en avgörande roll för byggnaders energieffektivitet och inomhuskomfort. Denna process utförs vid olika stadier i en byggnads livscykel för att identifiera och åtgärda luftläckage, vilket bidrar till att säkerställa byggnadens hållbarhet och funktion. Här följer en närmare titt på när och varför lufttäthetsprovning är särskilt viktig.

Under byggnadsfasen

Under byggnadsfasen är lufttäthetsprovning avgörande för att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella läckor. Detta säkerställer att nya byggnader uppfyller de aktuella standarderna för lufttäthet, vilket är nödvändigt för att skapa energieffektiva och hållbara byggnader.

På befintliga byggnader

För befintliga byggnader genomförs lufttäthetsprovning ofta i samband med renoveringar eller energieffektiviseringsprojekt. Det är särskilt viktigt för äldre byggnader där det i vissa fall kan finnas ett större behov av att förbättra inomhuskomfort och energiprestanda. Att säkerställa en bra lufttäthet minskar energiförlust och bidrar till en mer behaglig och hälsosam inomhusmiljö.

Vår metod för god lufttäthet

Vår metod för provning av lufttätheten följer en noggrann process där vi använder specialiserad utrustning för att skapa ett kontrollerat tryck i byggnaden. Detta hjälper oss att identifiera och åtgärda eventuella problemområden effektivt.

Lufttäthetsprovning av hela byggnader

Provning av lufttätheten hos BELFOR omfattar hela byggnaden. Vi utför omfattande tester för att säkerställa att hela byggnadens klimatskal ska uppfylla de ställda kraven för lufttäthet.

BELFOR utför lufttäthetsmätning enligt SS EN ISO 9972

Utförandet av lufttäthetsmätning sker i enlighet med standarden SS EN ISO 9972:2015. BELFOR's experter använder den senaste tekniken för att säkerställa att din byggnad uppfyller alla relevanta standarder och krav.

BELFOR:s engagemang för kvalitet och standarder

BELFOR är din partner för effektiv lufttäthetsprovning enligt svensk standard. Med vår expertis kan vi hjälpa din byggnad att uppfylla standarder för lufttäthet och bidra till en hållbar framtid. Vare sig det gäller nya byggnader eller förbättringar av befintliga, erbjuder BELFOR skräddarsydda lösningar för dina behov. Kontakta oss för att säkerställa att ni får en energieffektiv och komfortabel byggnadsmiljö.

Vanliga frågor och svar

Nedan täcker vi några av de mest ställda frågorna om lufttäthetsprovning. Dessa frågor och svar ger dig en djupare förståelse för vad lufttäthet innebär, hur processen går till och vilken roll experter som BELFOR spelar för att säkerställa att din byggnad är energieffektiv och komfortabel.

Vad menas med lufttäthet?

Lufttäthet mäter hur väl en byggnad kan behålla inomhusluft, vilket är avgörande för energieffektivitet och komfort. En god lufttäthet förhindrar onödiga energiförluster och bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö.

Vem gör provtryckning?

Provning av lufttätheten utförs av professionella företag som BELFOR. Vi använder specifik utrustning och följer standarder som SS EN ISO 9972 för att säkerställa att byggnader uppfyller kraven för lufttäthet.

Hur vet man om huset är tätt?

Genom lufttäthetsprovning kan experter som BELFOR identifiera och mäta omfattningen av luftläckage i en byggnad. Denna process involverar att skapa en tryckskillnad för att upptäcka och åtgärda läckor, vilket förbättrar byggnadens övergripande prestanda och komfort.