020-100 140 Dygnet runt jour

Brand- och sotskador

Om du har blivit drabbad av en brand, går det att få hjälp med brandsanering av högsta kvalitet. Brandsanering innebär inte bara städning, det omfattar även processer för att återställa fastigheten till dess ursprungliga skick. På Belfor, är vi experter på sanering efter brand.

Vad innebär Brandsanering?

Brandsanering är en omfattande process. Efter en brand har skadorna ofta stor påverkan på fastigheten och det finns mycket att tänka på. Här kommer vi på Belfor in. Vi hjälper till att hantera allt från skador orsakade av branden till lukt och sotsanering.

Snabb och effektiv brandsanering

Vi strävar alltid efter att få till en snabb och effektiv sannering. Efter att branden har släckts, börjar vi med brandsaneringen omedelbart. Det innebär att vi sanerar allt från sot, rök samt brandlukt. Detta är viktigt för att snabbt återställa fastigheten till dess tidigare skick.

Skadorna efter en brand

Branden kan leda till omfattande skador, från synliga tecken som svedda väggar till mer subtila effekter som sotskador och obehaglig lukt. Även byggnadens strukturella integritet kan påverkas, och vatten från brandsläckning kan skapa ytterligare problem. Om du behöver professionell hjälp efter en brand, är vi här för att assistera.

Material och metoder i brandsanering

Vi använder olika metoder och material för brandsaneringen. Det kan inkludera kemiska lösningar för att ta bort sot och luktborttagningsutrustning för att eliminera lukten av rök. Allt detta är en del av processen att återställa fastigheten efter branden.

Brandsanering av lösöre i fastigheten

När en brand uppstår påverkas inte bara byggnaden utan även lösöret - saker så som möbler, personliga tillhörigheter och mer. På Belfor utför vi inte bara sanering av byggnaden, vi tar även hand om och går igenom lösöreshantering. Vår specialutbildade personal kan sanera ditt lösöre, oavsett vad det är, och vi kan till och med magasinera det i våra egna lokaler tills din fastighet är återställd, för att sedan återlämna det tryggt och säkert till dig.

Varje brandsituation är unik, och därför anpassar vi vårt tillvägagångssätt för varje enskilt fall, med flera olika metoder och tekniker för att kunna återställa ditt lösöre till dess ursprungliga skick.

Vi hjälper er när ni drabbats av brand- och sotskador

För att utföra brandsanering efter en brandskada krävs rätt kunskap. Om man inte utför jobbet korrekt från början finns risken att göra mer skada än nytta.

Vi vill hjälpa er att återställa skadorna och säkerställa att jobbet blir gjort på ett smidigt och korrekt sätt. Kontakta oss på Belfor om du drabbats av brand- eller sotskador.

Vanliga frågor och svar:

Vem sanerar efter brand?

Vanligtvis är det ett professionellt brandsaneringsföretag så som vi på Belfor som utför saneringen. Vi hjälper till att ta hand om skadorna och återställa fastigheten till sitt ursprungliga skick.

Hur lång tid tar det att sanera efter brand?

Tiden det tar att sanera varierar beroende på omfattningen av skadorna. Vi på Belfor strävar dock alltid efter att vara så snabba och effektiva som möjligt.

Vad gör man efter brand?

Efter en brand är det viktigt att kontakta en professionell brandsaneringsfirma som Belfor. Vi kommer att hjälpa till med allt från sanering av sot och rök till att återställa fastigheten.

Är det farligt att andas in brandlukt?

Ja, det kan vara farligt att andas in brandlukt eftersom den kan innehålla skadliga partiklar. Därför är det viktigt går igenom och gör en grundlig brandsanering.

Hur får man bort sot?

För att få bort sot används ofta olika metoder, inklusive kemisk rengöring och trycktvätt. På Belfor har vi erfarenhet och kunskap för att effektivt ta bort sot.