031-92 12 50 Jour dygnet runt

Sanering - ditt saneringsföretag

Sanering är ett viktigt steg för att upprätthålla hälsa och säkerhet i olika typer av miljöer, såsom industrier, fastigheter och jordbruk. Ibland kan det vara nödvändigt att utföra en sanering för att avlägsna farliga material, ämnen eller organismer från en plats eller miljö, och i dessa fall är det avgörande att få professionell hjälp.

Vad är sanering?

Sanering syftar på en process där man rensar eller rengör en plats eller miljö från farliga eller skadliga ämnen eller organismer. Sanering kan exempelvis användas för att ta bort giftiga kemikalier från en markplats eller för att avlägsna mögel från en byggnad. Sanering kan också utföras för att återställa en plats eller miljö till dess ursprungliga tillstånd efter en olycka, förorening eller annan skada.

Vi utför sanering i hela landet

Vi tar hand om all typ av skadesanering – från brand, olja, vatten, inbrott, lukt, klotter, misär, fasadrengöringar, mögel, röta, avlopp till ventilationer. Vi finns i hela landet för att kunna hjälpa dig på ett snabbt och effektivt sätt.

Kontakta oss idag för att diskutera dina saneringsbehov och för att få en kostnadsfri offert. Vi ser fram emot att hjälpa dig att utföra åtgärder för en säker och hälsosam miljö.

Våra tjänster inom sanering

Mögelskador

Mögel avger oftast en dålig lukt som gör det relativt enkelt att förstå att man har problem med just mögel. Vi är experter på att bekämpa både mögel och röta och använder oss av ett medel som är svampdödande.

Vår saneringsmetod minimerar också risken att möglet leder till allergier, ohälsa och rötsvamp på längre sikt. Om det finns en mögeldoft behandlar vi det drabbade utrymmet med en luktbehandling för ta bort den obehagliga lukten som kan infinna sig.

Asbestsanering

Vi utför hela arbetet – från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och äldre byggnader och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Klotter

Vi sanerar klotter på alla typer av byggnader och fasader. Vi sanerar på ett sätt som är anpassad efter underlaget och utförd med miljövänliga rengöringskemikalier. Dessutom kan ni få hjälp med att förebygga klotter. Vi sanerar både sprayklotter och annat klotter som bland annat är gjort med tusch eller andra färger. För varje sanering vi gör anpassar vi saneringen utifrån objektet som blivit klottrat.

Fuktskador

Det är mycket man måste ha i åtanke, som till exempel temperatur, vattenflöde och arbetstryck. Allt detta optimeras för att säkerställa att saneringen blir så bra som möjligt. All sanering utförs med skonsamma metoder utan att skada ytan på det drabbade området. Läs mer om avfuktning vid vattenskada.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med sanering?

Sanering betyder att man tar bort föroreningar eller farliga ämnen från en plats eller miljö.

Vem betalar för sanering?

Det beror på situationen, men vanligtvis betalar den ansvariga personen eller företaget för saneringen. Ibland kan också staten eller kommunen ta ansvar och betala.

När behövs sanering?

Sanering behövs när det finns farliga föroreningar eller ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön. Exempel på situationer kan vara en olycka med kemikalier eller en plats där det har bedrivits farlig verksamhet under en längre tid.

Hur sanerar man efter en brand?

Efter en brand genomförs saneringen genom flera steg, inklusive bedömning av skador, borttagning av aska och sot, rengöring av ytor, ventilationssystem och hantering av farligt avfall. Saneringsarbetet kräver specialutrustning och kan utföras av specialiserade företag.