031-92 12 50 Jour dygnet runt

Kontakt

Body

Skriv till oss direkt

BELFOR. Den ledande partnern för förebyggande och hållbar reparation av skador på byggnader och deras infrastruktur. VARJE GÅNG. I HELA VÄRLDEN.

På BELFOR lägger vi som team stor vikt vid ömsesidig respekt och förtroende i vårt dagliga samarbete. Vi är också uppmärksamma på lämplig resultatstyrning, för om kontrollen är bra är förtroendet ännu bättre. Våra medarbetare arbetar koncentrerat och lösningsoptimerat och är engagerade i både befintliga och nya kunder på ett entreprenöriellt och självständigt sätt. Vår attityd är alltid positiv och våra åtgärder är innovativa, autentiska och begripliga.

Vi är en integritetsskapande organisation som är öppen och anpassningsbar till förändringar och som arbetar med korta beslutsvägar. Den unika expertisen om prestanda implementeras direkt på plats hos kunden. Detta gör att vi kan reagera snabbt och kompetent på oväntade, nya eller individuella utmaningar, även med okonventionella lösningar. Vi strävar efter en hög grad av kundtillfredsställelse genom att tillhandahålla en enastående service i linje med kundernas krav. Vi är lojala och passionerade ambassadörer av vår filosofi och lever den konsekvent.

Vi har lyckats genomföra vår värdefulla tjänst på ett effektivt sätt när den har visat sig vara en hållbar lösning och är förenlig med dagens kundkrav, oavsett plats eller omfattning. Vår framgång beror på utmärkta kundrelationer i kombination med en universellt lösningsorienterad service och ett kvalitativt hållbart resultat. När vi gör det är vårt värdeerbjudande och resultat alltid i fokus. Dessutom vill vi att våra kunder ska vara entusiastiska över BELFOR. Detta är också vår starkaste marknadsföring, som genereras av våra engagerade medarbetare, som definierar vårt varumärke genom sina unika prestationer.

Det är en självklarhet för oss att följa fastställda standarder och därmed skapa högsta möjliga kvalitet. Vi lär oss av misstag, men vi tolererar inte felbehandling. Vi är ett framgångsrikt team. Var och en bär ansvaret för att sälja aktivt och agera på ett kostnadsrelevant sätt. Vi agerar alltid ekologiskt och hållbart.

Vi är stolta över att vara en del av BELFOR, ett attraktivt internationellt växande företag.