020-100 140 Dygnet runt jour

RBK – Fuktmätningar

BELFOR, din expert inom RBK och GBR fuktmätningar. Det finns många aspekter att tänka på när man ska mäta fukt i olika material, och en korrekt mätning är nyckeln till en säker och hållbar byggnad. Nedan finner du all information du behöver om våra tjänster inom fukt och fuktmätning.

Varför ska man mäta fukt?

Fuktmätning är inte bara viktigt utan även avgörande för både byggnadens hälsa och din komfort. Fukt kan göra stor skada på materialet och påverka både luftkvaliteten och temperaturen i ett rum. Med våra fuktmätningar säkerställer vi att relativa fuktigheten är på en optimal nivå.

Att mäta fukt i olika material

Olika material kräver olika metoder för att mäta fukten. Våra auktoriserade fuktkontrollanter är experter på att mäta fukt i allt från golv till väggar, och använder både RBK och GBR metoder för att bestämma relativ fuktighet i normaltorkande golvavjämning.

Relativ fuktighet och varför den är viktig

Relativ fuktighet är en viktig faktor i många byggnader. Relativa fuktigheten i luften bör kontrolleras för att förhindra mögel och andra problem. Det är också genom mätning av relativ fuktighet som man kan avgöra hur fukt interagerar med materialet i byggnaden.

Hur går en fuktmätning till?

En fuktmätning innebär en omfattande analys där fuktkvoten i olika material mäts. Detta görs för att se om det finns några riskområden som kan leda till problem i framtiden.

Verktyg och metoder

Vi är utbildade och auktoriserade fuktkontrollanter som mäter fukt med de mest avancerade verktygen. Det går inte bara att mäta fukt, utan det måste göras på rätt sätt och med rätt verktyg.

Konsekvenser av felaktig fuktmätning

Felaktig fuktmätning kan leda till både ohälsosam inomhusmiljö och stora kostnader. Därför är det viktigt att fuktmätningen görs korrekt. Det är här BELFORs expertis kommer in.

Olika typer av fuktmätning

Det finns många sätt att mäta fukt, och vi på BELFOR har erfarenheten. Vi kan mäta luftfuktighet i både luften och fuktkvot i olika material och bestämma den relativa fuktigheten i varje del av din byggnad.

RBK Fuktmätning

RBK fuktmätningar står för de fuktmätningar som utförs enligt riktlinjer och standarder fastställda av Rådet för ByggKompetens (RBK). RBK är ett samarbetsorgan som verkar för en hög kompetensnivå inom byggbranschen. Det innebär att RBK fuktmätningar utförs av auktoriserade och kompetenta fuktkontrollanter som följer strikta protokoll och användarriktiga metoder.

RBK fuktmätningar är viktiga för att säkerställa att byggnader och andra konstruktioner är fria från potentiella problem relaterade till fukt, som kan leda till skador på material, strukturell integritet och inomhusmiljö. En felaktig fuktmätning kan generera omfattande problem, så det är avgörande att förlita sig på kvalificerade fackfolk som är utbildade enligt RBK:s riktlinjer. Det garanterar en korrekt, pålitlig och konsistent mätning av fukt inom flera delar av byggnaden och hjälper till att förhindra potentiella problem och risker associerade med överdriven eller otillräcklig fuktighet.

GBR Fuktmätning

GBR fuktmätning är en specifik metod för att mäta relativ fuktighet i normaltorkande golvavjämning. GBR står för Golvbranschen, som har utvecklat denna metod för att säkerställa korrekta och pålitliga mätningar av fukt i golvmaterial.

Metoden tar hänsyn till flera aspekter av fukten i golv, inklusive fuktkvot, temperatur och materialens särdrag. Det kan handla om fuktmätningar i betong, trä, eller andra material som används i golvkonstruktioner.

GBR mätning är särskilt viktig eftersom felaktiga fuktighetsnivåer i golv kan leda till allvarliga problem. Det kan exempelvis orsaka att golvbeläggningen inte fäster korrekt eller leda till kemisk nedbrytning av material som mattor. I sin tur kan detta leda till både en ohälsosam inomhusmiljö och stora kostnader för reparation eller ersättning.

Denna metod är avsedd att användas av auktoriserade fuktkontrollanter som har rätt utbildning och verktyg för att utföra mätningen korrekt. GBR mätning innebär att man får en detaljerad och noggrann analys av fuktsituationen i golvet, vilket möjliggör effektiva åtgärder för att hantera eventuella problem och förhindra framtida komplikationer. Det är en kritisk del av byggprocessen som ser till att golvet inte bara ser bra ut utan även fungerar som det ska under hela dess livslängd.

Kontakta oss för hjälp med fuktmätningar

Vill du veta mer om tjänsten RBK och GBR fuktmätning eller någon av våra andra tjänster? Tveka inte på att kontakta oss! Vi på BELFOR förstår att varje projekt är unikt och att mäta fukt är en komplicerad process som kräver expertkunskap. Vår personal är dedikerad till att ge dig den bästa servicen för just ditt behov.

Vanliga frågor och svar

Vad står RBK för?

RBK-fuktmätningar står för de fuktmätningar som utförs enligt riktlinjer och standarder fastställda av Rådet för ByggKompetens (RBK). RBK är ett samarbetsorgan som verkar för en hög kompetensnivå inom byggbranschen.

Vad är en RBK mätning?

En RBK mätning är en fuktmätning utförd av auktoriserade fuktkontrollanter enligt RBK-riktlinjer. Denna typ av mätning är utformad för att noggrant och pålitligt mäta fukt i olika byggmaterial, vilket är avgörande för att säkerställa byggnadens hälsa och undvika skador på material och strukturell integritet.

Hur gör man en fuktmätning?

En fuktmätning görs med specialverktyg och bör utföras av en auktoriserad fuktkontrollant för att säkerställa korrekt och tillförlitlig mätning.

Vad ska fuktmätaren visa?

Fuktmätaren ska visa fuktkvoten i det testade materialet och ge en indikation på om det finns riskområden som behöver åtgärdas. Detta hjälper till att undvika framtida problem med mögel och strukturskador.

Vad är normal fuktighet i väggar?

Normal fuktighet i väggar varierar beroende på material och klimat, men ligger oftast mellan 5-15% fuktighet.

Vad kostar det att göra en RBK-fuktmätning?

Kostnaden för att göra en RBK-fuktmätning kan variera beroende på flera faktorer som byggnadens storlek, typen av material som ska mätas och den specifika tjänst som krävs. För att få en exakt prisuppgift rekommenderar vi att du kontaktar oss direkt så att vi kan ge dig en offert baserad på dina specifika behov och förutsättningar.

Kan man mäta fukt själv?

Ja, det finns verktyg för att mäta fukt själv, men för en korrekt och pålitlig mätning bör du kontakta en rbk-auktoriserad fuktkontrollant.