031-92 12 50 Jour dygnet runt

Asbest - vi utför sanering av asbest

BELFOR Skadeservice tar ansvar för hela arbetet – från analys till färdig sanering. Asbest kan, trots att det är förbjudet sedan 1982, förekomma i miljön och har en skadlig inverkan på människor. Det kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar BELFOR Skadeservice om du misstänker att det finns i er byggnad.

Våra utbildade medarbetare har lång erfarenhet och modern utrustning tillhands, och hjälper dig gärna med ett effektivt och säkert saneringsarbete. Vi erbjuder provtagning, inventering och asbestsanering. Naturligtvis har vi alla tillstånd från arbetsmiljöverket som krävs för att hantera och frakta farligt avfall.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn av flera mineraler som har långa tunna fibrer. Dessa mineraler inkluderar krysotil (vita asbest), amosit (bruna asbest), krokidolit (blå asbest), tremolit, aktinolit och anthophyllit. Den vanligaste och mest dominanta sorten är krysotil (vit asbest).

Asbest har i många år använts för att skapa värmebeständiga material pga. dess unika motståndskraft mot höga temperaturer, kemikalier och eld. Därför var material som innehåller asbest vanliga vid användning inom byggbranschen och industrin. Det användes främst som isoleringsmaterial för rör, tak, väggar och golv men också på grund av dess brandhämmande egenskaper. Utöver det framkommer det även en del inom fordonsindustrin.

Idag är asbest förbjudet för användning i Sverige då materialet kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Trots det finns det fortfarande i många byggnader idag då asbesthaltigt material har använts i så pass många år.

Är asbestfibrer farligt?

I fast form är asbest ingen fara men vid t.ex. renovering eller rivning av byggnader som innehåller asbest kan det frigöras damm med asbestfiber som utgör en stor risk för hälsan om det inandas.

Asbestexponering kan leda till flera allvarliga och potentiellt livshotande sjukdomar, särskilt om man utsätts för höga nivåer under en längre tid. De tunna, fiberformade partiklarna kan fastna i lungorna och orsaka lungcancer, mesoteliom (lungsäckscancer, en form av cancer som påverkar vävnaden i lungor, hjärta och buk) och asbestos som är en kronisk lungsjukdom som gör det svårt att andas.

Efter att ha upptäckt de allvarliga hälsoriskerna har användningen av asbest minskat avsevärt under de senaste åren. Många länder såsom Sverige har förbjudit användningen av asbest helt.

Hantering av asbest

Om man misstänker att det finns asbestfibrer, är det viktigt att agera på ett säkert sätt för att minska risken för asbestrelaterade sjukdomar och förödande påföljder.

 • Inte störa materialet: Det är viktigt att inte störa materialet om man misstänker att det kan innehålla asbest. Det kan frigöra asbestfibrer i luften och öka risken för exponering.

 • Konsultera en expert: Kontakta en professionell firma för asbestsanering för utvärdering om det faktiskt finns asbest i materialet. Vi finns i hela landet och hjälper till med sanering av asbest.

 • Ta asbestprover: Om det finns material som man misstänker innehåller asbest är det viktigt att ta prover. Det är viktigare att agera än att inte agera alls då riskerna av att andas in asbest innebär livshotande påföljder.

 • Ta bort asbest: Om det finns bekräftade asbesthaltiga material ska man alltid anlita en auktoriserad firma för asbestsanering för att säkerställa att det görs på ett säkert sätt.

 • Undvik att utsätta sig: För att minimera risken för exponering bör man undvika att gå in i utrymmen där man misstänker att det asbesthaltiga materialet finns.

 • Skydda sig själv: Om man måste arbeta nära asbesthaltiga material bör man använda rätt personlig skyddsutrustning och följa de säkerhetsåtgärder som rekommenderas.

Vad är asbestprover?

Ett asbestprov är en provtagning som görs på material som man tror innehåller asbestfibrer. Provet görs genom att man plockar en liten bit av materialet och utför en analys genom att leta efter asbestfibrer i mikroskop. Om man är det minsta osäker ska man alltid ta ett asbestprov då det är det enda sättet man kan få ett säkert svar.

Vi på BELFOR erbjuder provtagning över hela landet.

Material som innehåller asbest

Fibrerna från asbest är det störst risk att stöta på i material som användes inom bygg- och fordonsbranschen före 1990. Nedan följer exempel på där asbest kan förekomma.

 • Takmaterial - Takpapp, takplattor, takskiffer och andra takmaterial.

 • Isolering - Isoleringsmaterial som används runt pannor, rör, ugnar och andra värmeenheter.

 • Golv - Golvplattor, vinylgolv och lim som användes för att installera golv.

 • Väggmaterial - Gips, spackel och andra väggmaterial.

 • Rörisolering - Isolering runt rörledningar.

 • Fordonskomponenter - Bromsbelägg, kopplingar, tätningar och andra fordonskomponenter.

Vi hjälper till med asbestsanering

Vi på BELFOR erbjuder professionell och säker asbestsanering som följer alla arbetsmiljöverkets regler. Vi har erfarenhet och kunskap av hur man hanterar asbest på ett säkert sätt och tar bort det enligt sätt som minimerar risk för allvarliga hälsoproblem.

Vi använder oss av moderna metoder och utrustning för sanering av asbest och följer strikta säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att både våra arbetare och omgivningen skyddas.

Som marknadsledande företag inom skadeservice kan vi erbjuda sanering av asbest i hela landet. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med asbestsanering.

Vanliga frågor och svar

Hur farligt är det med asbest?

Asbest är mycket farligt eftersom det kan orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer, asbestos och mesoteliom när det andas in.

Hur vet man om det är asbest?

Det enda sättet att bekräfta om ett material innehåller asbest är genom laboratorietester.

Hur länge är asbest kvar i luften?

Asbest kan stanna i luften i flera timmar eller till och med dagar beroende på storleken på partiklarna och ventilationen i området.

Hur mycket kostar asbestsanering?

Kostnaden för att sanering av asbest varierar beroende på faktorer som mängden asbest, platsen och graden av förorening.

Får man utföra saneringen själv?

Nej, det är inte lagligt för privatpersoner att ta bort asbest själva. Det krävs en certifierad asbestsanerare för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

Hur lång tid tar det att sanera asbest?

Det beror på storleken på området som ska saneras och mängden asbest som måste avlägsnas. Mindre projekt kan ta några dagar medan större projekt kan ta flera veckor eller månader att slutföra.