031-92 12 50 Jour dygnet runt

Isblästring

Miljövänlig och effektiv rengöring

Isblästring är en effektiv och skonsam metod för att rengöra och sanera. Isblästring fungerar på de flesta underlag och i de flesta miljöer. Faktum är att isblästring i flera fall är att föredra. Denna metod lämnar inga rest-/biprodukter, skadar inte rengöringsytan och är miljövänlig.

Fördelar med torr is istället för rengöring med vatten

Inga rester efter rengöring

En av de största fördelarna med att använda torr is för rengöring är att det inte lämnar några rester efter sig. När torrispellets träffar ytan förvandlas de till koldioxidgas, vilket innebär att det inte finns något kvar att rengöra eller ta bort efteråt. Detta är en stor kontrast till rengöring med vatten, som ofta kan lämna rester och kräver ytterligare torkning och rengöring.

Skonsam mot material och ytor

Torrisblästring är mycket skonsammare mot material och ytor jämfört med vatten. Vatten kan tränga in i känsliga material och orsaka korrosion, svullnad eller andra skador. Isblästring förhindrar dessa problem och ger en säker och effektiv rengöring.

Torr rengöring

Eftersom isblästring använder torr is istället för vatten, är rengöringsprocessen helt torr. Detta minskar risken för vattenskador och gör att känsliga komponenter, som elektronik, kan rengöras utan att oroa sig för att fukt tränger in och orsakar skador.

Snabbare och mer effektiv rengöring

Torrisblästring rengör snabbare och mer effektivt än vatten. Blästring kan snabbt ta bort smuts, beläggningar och föroreningar utan att behöva använda kemikalier. Detta minskar rengöringstiden och ökar produktiviteten.

Miljövänlig metod

Isblästring är en miljövänlig metod för rengöring eftersom den inte använder kemikalier eller genererar skadligt avfall. Blästring är helt naturligt och lämnar endast koldioxidgas bakom sig, vilket minskar miljöpåverkan jämfört med vatten och kemikalier.

Färre arbetssteg och minskade kostnader

Eftersom isblästring inte kräver användning av kemikalier eller efterbehandling, kan det reducera antalet arbetssteg och därmed minska kostnaderna för rengöring. Dessutom minskar den snabbare rengöringstiden och den torra rengöringsprocessen behovet av ytterligare utrustning och arbetskraft, vilket också sänker kostnaderna.

Användningsområden för isblästring

Isblästring är mångsidig rengöringsmetod som används inom en rad olika branscher och tillämpningar. Den erbjuder en effektiv och skonsam lösning för att rengöra ytor från smuts, beläggningar och föroreningar.

Inom industrin används isblästring bland annat för rengöring av maskiner, motorer och utrustning, medan fordonsindustrin drar nytta av metoden för att ta bort rost, färg och andra beläggningar från chassier och motorer. Blästring är även populärt inom bygg- och renoveringsprojekt för att göra rent ytor på betong, tegel, trä och metall.

Graffitiborttagning, underhåll av byggnader och monument, livsmedelsindustrin samt marint underhåll är andra områden där isblästring visat sig vara effektivt. Elektronik och känslig utrustning kan också rengöras med isblästring.

Isblästring används även vid brandsanering för att effektivt ta bort sot, rök- och brandskador samt inom gjuterier och svetsning för rengöring av gjutformar, svetsfogar och arbetsytor.

BELFOR - Din partner för bland annat isblästring

BELFOR är din pålitliga partner för torrisblästring, som erbjuder effektiva och miljövänliga rengöringslösningar för en rad branscher. Med vår expertis och erfarenhet kan vi skräddarsy tjänster som uppfyller dina specifika behov och krav. Låt oss på BELFOR hjälpa dig att uppnå en ren och välunderhållen miljö för ditt projekt eller din verksamhet.

Vanliga frågor och svar

Vad är isblästring?

Isblästring är en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod som använder torrispellets, eller koldioxidpellets, för rengöring av ytor och material. När pelletsen träffar ytan förvandlas den till koldioxidgas, vilket ger en skonsam och effektiv rengöring och lämnar inga rester. Denna metod är särskilt lämplig för en känslig yta och material som kan skadas om man rengör med vatten eller kemikalier.

Vad kostar en isbläster?

Kostnaden för isblästring varierar beroende på omfattningen av rengöringsprojektet och den specifika utrustning som används. Belfor erbjuder konkurrenskraftiga priser för isblästring och skräddarsyr lösningar för att passa varje kunds unika behov och budget. Kontakta oss för ett kostnadsförslag och mer information om isblästring.

Kan man blästra själv?

Det är möjligt att blästra själv om du har tillgång till rätt utrustning och utbildning. Dock rekommenderar vi att du anlitar en professionell saneringsfirma för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Våra erfarna team är välutbildade i att använda isblästring för att uppnå bästa möjliga resultat och minimera risken för skador på ytan och materialet.

Vad kan man blästra?

Isblästring är en mångsidig rengöringsmetod som kan användas på en rad olika ytor och material. Det inkluderar bland annat rengöring av maskiner, motorer, betong, tegel, trä, metall och glas. Torrisblästring är även effektivt för att ta bort rost, färg och andra beläggningar från ytor.

Skillnad på isblästring, torrisblästring och kolsyreblästring?

Isblästring, torrisblästring och kolsyreblästring är termer som ofta används synonymt, men de hänvisar alla till samma miljövänliga metod för rengöring. Vid rengöring används pellets som sedan övergår till koldioxid.