031-92 12 50 Jour dygnet runt

Fuktmätning, fuktutredning och fuktkontroll

Våra specialister kan hjälpa dig med en fuktkontroll för att lokalisera vad som triggar just ditt obehag. Det kan vara allt från ett läckande vattenrör till kemiska emissioner som avges från byggnadsmaterial.

En viktig del när det gäller fuktskador är bland annat fuktmätning av fuktkänsliga material, RBK-mätning, lufttäthetsmätning och klimatmätningar.

En fuktmätning innebär att vi kontrollerar förekomsten av fukt, fastighetens konstruktion och den naturliga fuktstatusen. Mätningen och kontrollen resulterar i en rapport som har en betydande roll i det fortsatta arbetet. På BELFOR hjälper vi dig med fuktskador oavsett utgångsläge.

Fuktutredning av olika material

Fuktutredning är en viktig process för att säkerställa att ett hus eller en byggnad är fri från fuktskador. Fukt kan påverka olika material på olika sätt, och det är därför viktigt att förstå hur fukt påverkar de specifika materialet som används i ditt hus. Här går vi igenom några av de vanligaste materialen och hur fukt kan påverka dem:

 • Trä är ett organiskt material som kan vara känsligt för fukt. För hög fuktkvot i trä kan leda till röta, svullnad och mögeltillväxt. En normal fuktkvot för trä ligger mellan 5-15%.

 • Betong är poröst och kan absorbera fukt från omgivningen. Om fuktigheten i betongen blir för hög kan det leda till skador såsom sprickbildning, korrosion av armering och mögeltillväxt. Fuktkvoten i betong bör vara lägre än för trä.

 • Gips är känsligt för fukt och kan bli skört och svagt när det utsätts för höga fuktnivåer. Mögel kan också växa på fuktigt gips. Fuktkvoten i gips bör ligga på en låg nivå för att förhindra skador.

 • Tegel är ett relativt fukttåligt material, men om fukt tränger in i tegelväggar kan det orsaka problem som frostsprängning och saltutfällningar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera tegelväggar för att säkerställa att de är i gott skick och fria från fuktproblem.

Ta reda på varför fuktproblemet uppstod

Att identifiera orsaken till en fuktskada är lika viktigt som att upptäcka själva fukten. Genom att förstå varför fuktproblemet har uppstått kan du vidta lämpliga åtgärder för att förhindra framtida problem och säkerställa en hälsosam och säker miljö för dig och din familj. Här är några vanliga orsaker till fuktproblem i hus och byggnader:

 • Otillräcklig ventilation i bostäder kan leda till en ökning av luftfuktigheten, vilket i sin tur kan orsaka fuktproblem. Att säkerställa god ventilation är avgörande för att kontrollera luftfuktigheten och förhindra fuktskador.

 • Vattenläckor från rör, tak eller andra delar av byggnaden kan leda till fuktproblem. Det är viktigt att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella vattenläckor för att förhindra fuktskador.

 • En felaktig dränering av regnvatten från taket, marken eller närliggande områden kan leda till fuktintrång i byggnadens struktur och krypgrund. Det är viktigt att kontrollera och vid behov förbättra dräneringssystemet för att skydda din fastighet från fukt.

 • Byggfel, såsom bristfällig isolering, otillräcklig fuktspärr eller dålig konstruktion, kan orsaka fuktproblem. En fuktutredning kan hjälpa till att identifiera eventuella byggfel som kan leda till fuktproblem.

Gör en fuktutredning så snart som möjligt

Det är viktigt att agera snabbt om du misstänker att du har fuktproblem i din bostad eller byggnad. Att utföra en fuktutredning så snart som möjligt minimerar risken för allvarliga och långvariga skador på byggnadens struktur och material. Här är några olika anledningar till varför det är viktigt att genomföra en fuktutredning så snart som möjligt:

 • Förhindra strukturella skador Fukt kan försvaga byggnadsmaterial och orsaka strukturella skador på din fastighet. Genom att upptäcka och åtgärda fuktproblem tidigt kan du förhindra att skadorna förvärras och leder till kostsamma reparationer.

 • Skydda din hälsa Fuktproblem kan leda till mögel och bakterietillväxt, vilket kan orsaka allergier och andra hälsoproblem för invånarna i byggnaden. Att utföra en fuktutredning snabbt kan bidra till att upptäcka och åtgärda fuktrelaterade hälsorisker.

 • Undvik kostsamma reparationer Att upptäcka och åtgärda fuktproblem tidigt kan spara dig pengar i det långa loppet genom att förhindra att skadorna förvärras och leder till kostsamma reparationer.

 • Bevara byggnadens värde En byggnad med fuktproblem kan förlora en del av sitt marknadsvärde. Genom att utföra en fuktutredning och vidta åtgärder för att åtgärda problemet kan du bidra till att bevara din fastighets värde.

Vi utför professionell fuktutredning och fuktkontroll

BELFOR är en ledande saneringsfirma som erbjuder professionella fuktutredningar och fuktkontroll för både privatpersoner och företag. Vi har lång erfarenhet inom området och har hjälpt många kunder att upptäcka och åtgärda fuktproblem i sina fastigheter. Med vår expertis och moderna teknik kan vi erbjuda dig en noggrann och pålitlig fuktkontroll som hjälper dig att skydda din fastighet och din hälsa.

Vill du veta mer om tjänsten fuktmätningar och fuktkontroll? Tveka inte på att kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kostar en fuktmätning?

Kostnaden för fuktmätning varierar beroende på omfattningen av utredningen och den typ av fastighet som ska undersökas. Kontakta oss för en offert anpassad efter dina behov.

Kan man mäta fukt själv?

Det finns instrument för att mäta fukt själv, men det rekommenderas att anlita en professionell fuktmätningsfirma för att säkerställa att mätningarna är korrekta och att du får rätt rekommendationer för att åtgärda eventuella fuktproblem.

Hur går en fuktmätning till?

En fuktmätning utförs av en professionell tekniker som använder sig av specialiserade instrument för att mäta fuktkvot, luftfuktighet och temperatur i både luften och olika material. Teknikern undersöker även fastigheten noggrant för att hitta tecken på fukt och dess orsaker.

Vad är normal fuktighet i väggar?

Normal fuktighet i väggar varierar beroende på material och klimatförhållanden. Generellt sett anses en fuktkvot på 5-15% vara normal för trä, medan betong och gips bör ha en lägre fuktkvot.

Vad innebär fuktutredning?

En fuktutredning är en undersökning av en fastighet för att identifiera eventuella fuktproblem, mäta fuktkvot i material och luftfuktighet, samt fastställa orsaken till fukten. Fuktutredningen hjälper till att föreslå lämpliga åtgärder för att åtgärda fuktproblemet och förhindra framtida skador.

Hur mäter man fukt i golv?

För att mäta fukt i golv använder en tekniker specialiserade instrument, såsom fuktmätare och termiska kameror. Detta ger en noggrann bild av fuktnivån i golvet och hjälper till att identifiera eventuella problemområden som behöver åtgärdas.