031-92 12 50 Jour dygnet runt

Vår personuppgiftspolicy

Sekretesspolicy BELFOR

 

1 § Information om insamling av personuppgifter

(1) Följande information gäller insamling av personuppgifter när du använder denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan relateras personligen till dig, t.ex. namn, adress, e- postadresser, användarbeteende.

(2) Den registeransvarige enligt artikel 4 (7) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är BELFOR Sweden AB, Box 42 116, 126 14 Stockholm, info@belfor.com (se vårt juridiska meddelande). [Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@belfor.com eller på vår postadress med tillägget "Dataskyddsombud".]

(3) När du kontaktar oss via e-post eller genom att använda ett kontaktformulär lagras de uppgifter du ger oss (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer i förekommande fall) av oss för att kunna svara på din fråga. När lagring inte längre är nödvändig kommer vi att radera tillämpliga uppgifter eller begränsa behandlingen av dem om lagliga lagringskrav gäller.

(4) Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för individuella funktioner i våra webbaserade tjänster, eller om vi vill använda dina uppgifter för reklamsyften, kommer vi att informera dig nedan i detalj om respektive processer och namnge de definierade kriterierna för lagringslängd .

 

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätt till begränsning av behandlingen,
 • Rätt till vägran att behandla,
 • Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet.

 

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Om du endast använder webbplatsen för information och inte registrerar eller överför information till oss på annat sätt, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och garantera dess stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförs i varje enskilt fall
 • Webbplatsen som förfrågan kommer från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

(2) Utöver de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk i samband med webbläsaren du använder och genom vilka viss information överförs till den plats som cookien ställer in (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internetnärvaron mer användarvänlig och effektiv i allmänhet.

(3) Användning av cookies:

a)         Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionssätt förklaras nedan:

 • Övergående cookies (se b)
 • Beständiga kakor (se c).

b)         Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessionscookies. De sparar ett så kallat sessions-ID som länkar olika förfrågningar från din webbläsare till en gemensam session. Det betyder att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c)         Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss period, som kan variera beroende på cookien. Du kan ta bort cookies när som helst i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d)         Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina önskemål och till exempel vägra acceptera tredjepartscookies eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e)         [Vi använder cookies för att kunna identifiera dig vid efterföljande besök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen varje gång du besöker sidan.]

f)          [De Flash-cookies som används fångas inte av din webbläsare utan av din Flash-plugin. Vi använder även HTML5-lagringsobjekt som lagras på din terminalenhet. Dessa objekt sparar nödvändig data oberoende av webbläsaren du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att Flash-cookies ska behandlas måste du installera ett motsvarande tillägg, t.ex. "Better Privacy" för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash Killer-cookien för Google Chrome. Du kan förhindra användningen av HTML5-lagringsobjekt genom att ställa in din webbläsare på privat läge. Vi rekommenderar också att du regelbundet manuellt raderar dina cookies och din webbläsarhistorik.]

 

§ 4 Andra funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informationsmässiga användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om de intresserar dig. För att göra det måste du generellt tillhandahålla ytterligare personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka de ovan nämnda principerna för databehandling gäller.

(2) Vi använder ibland externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De är noggrant utvalda och beställda av oss, är bundna till våra instruktioner och övervakas regelbundet.

(3) Vi kan även förmedla dina personuppgifter till tredje part om vi erbjuder deltagande i specialerbjudanden, lotterier, avtalsslutande eller liknande tjänster tillsammans med partners. Du hittar mer information om detta om du anger dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partners finns i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

 

§ 5 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. De köpta varorna och tjänsterna anges i samtyckesförklaringen.

(2) För att registrera dig för vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade dubbel-opt-in-processen. Det betyder att efter att du registrerat dig skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav och ber om bekräftelse på att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom [24 timmar] låses din information och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom sparar vi de IP-adresser du använt och tiderna för registrering och bekräftelse. Syftet med processen är att bevisa din registrering och, vid behov, att undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Den enda obligatoriska informationen för överföring av nyhetsbrevet är din e-postadress. [Tillhandahållande av annan, separat märkt data är frivillig och används för att kontakta dig personligen.] Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 punkt 1 lit. en GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sändning av nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan återkalla det genom att klicka på länken i varje nyhetsbrevsmeddelande, via e-post till [newsletter@belfor.com] eller genom att skicka ett meddelande till kontaktpunkten som anges i det juridiska meddelandet.

 

§ 6 Återkallande eller återkallande av samtycke till behandlingen av dina uppgifter

(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta. Efter att du har uttalat det till oss påverkar återkallelsen tillåtligheten av att behandla dina personuppgifter.

(2) Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på hänsyn till intressen kan du återkalla ditt samtycke till behandlingen. Detta är särskilt fallet om behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket alltid beskrivs av oss i den efterföljande beskrivningen av funktionerna. När vi utövar ångerrätten ber vi dig att ange skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter som vi tidigare har gjort. Vid en motiverad återkallelse kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen eller förmedla våra skyddsvärda och nödvändiga skäl för att fortsätta behandlingen.

(3) Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan informera oss om din återkallelse av annonsering på följande kontaktpunkter: [alla kontaktuppgifter].

 

7 § Webbanalys

1.         Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress först att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning för webbplatsoperatören.

(2) IP-adressen som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte kopplad till annan data från Google.

(3) Du kan förhindra lagring av cookies genom att konfigurera din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Observera dock att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) för Google och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluginen som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_ anonymizeIp( )". Detta säkerställer att IP-adresser vidarebehandlas i förkortad form, vilket utesluter möjligheten till personlig association. Varje personlig koppling till de uppgifter som samlas in om dig kommer därför omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Vi använder statistiken som erhålls för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressanta för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA, har Google förbundit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www. google.com/analytics/terms/de.html; översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och dataskyddsförklaringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

[(7) Den här webbplatsen använder även Google Analytics för en analys över flera enheter av besökarflöden som utförs med hjälp av ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen över flera enheter av din användning i ditt kundkonto under "Mina data" - "Personliga uppgifter".]

 

8 § Sociala medier

Användning av plugin-program för sociala medier

(1)        Vi använder för närvarande följande plugin-program för sociala medier: [Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube ]. Vi använder den så kallade tvåklickslösningen för detta. Detta innebär att när du besöker vår webbplats kommer i princip inga personliga uppgifter att överföras till leverantörerna av plugin-program. Du kan känna igen leverantören av plugin-programmet via etiketten på rutan ovanför dess initiala bokstäver eller logotypen. Vi erbjuder dig möjligheten att kommunicera med leverantören av plug-in direkt via knappen. Plug-in-leverantören får endast informationen om att du har anropat motsvarande sida för vår online-närvaro om du klickar på det avgränsade fältet för att aktivera det. De uppgifter som nämns i § 3 i detta uttalande överförs också. När det gäller Facebook , enligt respektive leverantör i Tyskland, anonymiseras IP-adressen direkt efter insamlingen. När plugin-programmet är aktiverat överförs därför dina personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (i USA när det gäller amerikanska leverantörer). Eftersom plug-in-leverantören utför datafångst med i synnerhet cookies rekommenderar vi att du raderar alla cookies innan du klickar på den nedtonade rutan ovanför säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

(2)        Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna eller databehandlingsprocedurerna, och vi känner inte heller till hela omfattningen av datainsamling, syftet med behandlingen eller lagringstiderna. Vi har heller ingen information om radering av insamlade data av plug-in-leverantören.

(3)        Plug-in-leverantören lagrar data som samlats in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av deras webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rätt. Via plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vår webbplatsnärvaro och göra den mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-program är artikel 6.1 mening 1 lit. f GDPR.

(4)        Dataöverföring sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad på en plug-in-leverantör är dina data som samlas in av oss direkt kopplade till det konto du har hos plug-in-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information i ditt användarkonto och kommunicerar den offentligt till dina kontakter. Vi rekommenderar att du regelbundet loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, men i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom detta gör att du kan undvika koppling till din profil av plugin-leverantören.

(5)        Du kan hitta mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning av plugin-leverantören i deras dataskyddsförklaringar, som ges nedan. Du kan också hitta ytterligare information där om dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativen för att skydda din integritet.

(6)        Adresser till respektive plugin-leverantörer och webbadresser med deras dataskyddsmeddelanden:

a)         [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications och http://www. facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har förbundit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)         Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornien 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har förbundit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)         Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornien 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har förbundit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework