020-100 140 Dygnet runt jour
Body

WE MAKE IT UNDONE

Skadeservice för företag

Vi vet: Ju längre produktionen påverkas eller ligger nere, desto större blir skadan för ditt företag.

Därför vidtar BELFOR, som världens främsta leverantör av skadeservice, omedelbart alla nödvändiga åtgärder för att bevara ditt företags tillgångar, förhindra följdskador, återställa den operativa kapaciteten så snabbt som möjligt och säkerställa optimal återhämtning för dig - nästan som om skadan aldrig hade inträffat.

Dina fördelar med BELFOR

Redo att agera för dig - över hela världen, när som helst: 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - vi finns där när du behöver hjälp med skadesanering. Klicka här för att gå direkt till nödkontakten: 031 - 92 12 50

360° skadeexpertis: Oavsett om det rör sig om explosions- eller brandskador, vattenskador, stormskador eller andra naturskador - vi har omfattande expertis inom sanering av skador av alla typer och storlekar.

One-stop-shop för sanering: Från inledande åtgärder till fullständig sanering av byggnader, maskiner, elektronik och inventarier samt saneringsarbete till rivning och bortskaffande - alla uppgifter är i de bästa händerna hos oss.  Vid saneringen av din skada tar vi även över samordningen av alla inblandade tjänsteleverantörer.

Din operativa förmåga är vårt fokus: Våra första åtgärder vidtas omedelbart. Redan från början har vi som mål att så snabbt som möjligt återställa ditt företags operativa kapacitet och förhindra följdskador. Detta säkerställs genom toppmodern teknik, innovativa förfaranden och ett team med specialister för varje utmaning.

En fast kontaktperson hela tiden: Du får en personlig BELFOR-skadehandläggare som finns vid din sida redan från början, ger dig råd, tar på sig administrativa och koordinerande uppgifter och håller dig ständigt uppdaterad.

Dina intressen i fokus: Från första stund har vi ett nära samarbete med dig och dina försäkringsgivare, skadereglerare och eventuella tredje parter. På så sätt kan vi ge råd, förhandla och arbeta i ditt intresse för att uppnå den bästa lösningen för dig.

Transparent dokumentation: Hela saneringsprocessen dokumenteras transparent och tydligt för dig. Med vår 360°-skadeskanning, en digital "tvilling" av skadan, kan du även efteråt få en fullständig bild av din skada - för dig själv och ditt försäkringsbolag. ...

Om du vill ha mer: BELFOR RED ALERT®
Med BELFOR RED ALERT® får du alltid serviceprioritet. För dig innebär det extra säkerhet och avtalsenligt garanterade fasta resurser - såsom specialiserad personal och utrustning - för optimal omedelbar support vid alla tidpunkter.


Har du frågor, är du intresserad eller vill du ha omedelbar support? Vi ser fram emot att höra från dig.

Kontakt