031-92 12 50 Jour dygnet runt

Kloridmätning och Elektroniksanering

Elektronisk utrustning kan ta stor skada och är extremt utsatt i händelse av brand eller vattenskada. Vid brand av bildas klorider som fräter och skapar korrosion vilket kan resultera i driftstopp omgående eller långt senare. Vid vattenskador bildas kalk på elektroniken som påverkar funktionen. Vi utför kloridmätning och elektroniksanering för att begränsa de angrepp som uppkommit samt förhindra följdskador som kan förkorta livslängden på utrustning och maskiner.