020-100 140 Dygnet runt jour

Sanera hussvamp vid svampangrepp

Vår sakkunniga och kompetenta personal hjälper er att hitta orsaken till angreppet. Vi har stor erfarenhet av skadeutredning och saneringar av hussvampsskador. BELFOR kan utföra mätning, provtagning, analys, avfuktning och sanering för att komma tillrätta med angreppet. Om du misstänker att din fastighet drabbats av hussvamp eller andra rötsvampar, tveka inte på att kontakta oss på BELFOR!

Äkta hussvamp - serpula lacrymans

Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) är en mycket skadlig och destruktiv svamp som angriper trästrukturer i byggnader. Den bryter ned träet genom att bilda enzymer som löser upp träets cellväggar, vilket leder till strukturell försvagning och eventuellt kollaps av träkonstruktioner. Äkta hussvamp är den mest allvarliga och vanliga formen av svampangrepp och anses vara den mest skadliga för byggnader av alla träangripande svampar.

Äkta hussvamp kan identifieras genom dess karakteristiska utseende och tillväxtmönster. Den bildar brunaktiga fruktkroppar, som kan vara platta eller kupolformade, samt vita mycel (trådliknande strukturer) som bildar ett nätverk över träytan. Hussvampen sprider sig snabbt och kan växa genom murverk och andra byggnadsmaterial för att hitta nya källor till fukt och trä att bryta ned. Är fuktigheten på 30-40 procent kan svampen sprida sig med 6 mm per dygn.

För att sprida sig producerar äkta hussvamp sporer, som är mikroskopiska och lätt sprids via luften. När sporer landar på en lämplig yta, till exempel fuktigt trä, kan de börja växa och bilda nya kolonier av svampen. Detta gör att äkta hussvamp växer och kan sprida sig snabbt och orsaka omfattande skador på trästrukturer i byggnader. Att säkerställa att all fukt tas bort genom avfuktning är en kritisk process för att säkerställa att hussvampen inte lyckas sprida sig. Svampen fortsätter växa så länge den har kontakt med värme, fukt, stillastående luft eller kalk.

Olika sorters svampangrepp

Det finns flera olika sorters hussvamp som kan orsaka skador på trästrukturer i byggnader. De vanligaste typerna av hussvamp inkluderar:

Äkta hussvamp (Serpula lacrymans): Äkta hussvamp är den mest destruktiva och vanliga typen av svamp. Den har en stark förmåga att sprida sig och bryta ned trästrukturer, vilket kan leda till allvarliga strukturella skador. Äkta hussvamp kan identifieras genom dess brunaktiga fruktkroppar och vita mycel.

Källarsvamp (Coniophora puteana): Källarsvamp är en annan vanlig typ av svamp som främst angriper fuktigt virke i källare och fuktiga utrymmen. Den har en mörkbrun till svart färg och bildar ett tätt nätverk av trådar (mycel) över träytan.

Fiberborrsvamp (Antrodia xantha, tidigare Antrodia sinuosa): Fiberborrsvamp växer oftast på fuktigt, något rötat virke och bryter ned träfibrerna, vilket leder till en försvagning av trästrukturen. Fiberborrsvampen har en gulaktig till brunaktig färg och bildar tunna, bågformade fruktkroppar.

Utöver dessa vanligare typer av hussvamp finns det flera andra rötsvampar som kan orsaka skador på trästrukturer i byggnader. Det är viktigt att snabbt identifiera och behandla angrepp av svamp för att förhindra allvarliga strukturella skador och potentiella hälsorisker.

Låt inte hussvampsangrepp få fäste i ett hus

Det är viktigt att inte låta hussvamp få fäste i huset av flera anledningar:

Strukturell skada: Hussvamp bryter ned träet i byggnadens struktur genom att producera enzymer som löser upp träets cellväggar. Detta leder till försvagning och försämring av trästrukturen, vilket i sin tur kan leda till allvarliga strukturella problem och eventuellt kollaps av byggnadsdelar.

Ekonomisk kostnad: Att åtgärda skador orsakade av hussvamp kan vara mycket kostsamt, särskilt om dess angrepp har spridit sig över stora områden och orsakat omfattande skador. Ju tidigare du upptäcker och behandlar svampen, desto lägre blir kostnaden för att åtgärda problemet.

Hälsorisker: Även om hussvamp i sig inte är giftig, kan den bidra till dålig inomhusluftkvalitet genom att producera allergener, mögelsporer och andra irriterande ämnen. Dessa kan orsaka allergiska reaktioner och andningsproblem, särskilt hos personer med känsliga luftvägar, som astmatiker och allergiker.

Försäkring och försäljning: Försäkringsbolag kan vägra att försäkra ett hus med hussvampsangrepp, vilket kan göra det svårt att sälja eller köpa fastigheten. Det är därför viktigt att snabbt och effektivt sanera hussvamp för att skydda ditt hem och dess värde.

Spridning till grannfastigheter: Hussvamp kan sprida sig och växer snabbt genom murverk och andra byggnadsmaterial för att hitta nya källor till fukt och trä. Detta innebär att svampen kan sprida sig från en byggnad till en annan, vilket kan leda till problem för grannfastigheter.

Genom att förhindra att hussvamp får fäste i ditt hus skyddar du din fastighet från strukturella skador, minskar potentiella hälsorisker, bevarar fastighetens värde och undviker kostsamma reparationer. Det är därför viktigt att vidta förebyggande åtgärder och agera snabbt om du misstänker angrepp. Har svampen tagit fäste i ditt hus kan den snabbt börja angripa torrt virke också.

Hussvamp bryter ned virket

Hussvamp bryter ned virket i träkonstruktioner genom en process som kallas rötning. Detta sker när hussvampen frigör enzymer som bryter ner träets cellväggar, vilket resulterar i försvagning och försämring av trästrukturen. När hussvampen får fäste och fortsätter att växa, kan den orsaka omfattande skador på byggnaden.

Här är några aspekter av hur hussvamp bryter ned virket:

Fukt: Svamp trivs i fuktiga miljöer och behöver vatten för att växa. När träet är fuktigt blir det en perfekt miljö för hussvampens tillväxt.

Mycel: När hussvampen etablerar sig i träet bildar den ett nätverk av trådliknande strukturer som kallas mycel. Mycelet tränger in i träet och bryter ned cellväggarna, vilket leder till att träet förlorar sin styrka och stabilitet.

Enzymer: Hussvampen producerar enzymer som bryter ned träets cellväggar. Dessa enzymer löser upp cellulosa och lignin, som är de viktigaste beståndsdelarna i trä. När dessa komponenter bryts ned, förlorar träet sin integritet och blir svagt och skört.

Spridning: Hussvampen kan sprida sig snabbt genom träet och leta efter nya områden med fukt och näring. Eftersom den kan växa genom både torrt och fuktigt virke, kan den orsaka skador på stora områden av byggnaden om den inte behandlas i tid.

Att hussvamp bryter ned virket är en allvarlig fråga för husägare eftersom det kan leda till strukturella skador, kostsamma reparationer och potentiella hälsorisker. Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder, agera snabbt och ta bort svampen om du misstänker att du har ett hussvampangrepp för att skydda ditt hem och dess värde.

Hälsorisker med hussvamp

Hussvamp kan leda till hälsorisker, särskilt för personer med känsliga luftvägar eller allergier. När hussvamp förekommer i hemmet kan det påverka inomhusluftkvaliteten och orsaka obehag.

Allergiska reaktioner, såsom nysningar, rinnande näsa och klåda, kan uppstå när känsliga personer kommer i kontakt med hussvampsporer och partiklar. Inandning av dessa partiklar kan också förvärra andningsproblem och orsaka hosta eller andnöd.

Hudirritation, som utslag och klåda, kan också vara en hälsorisk, särskilt för personer med känslig hud eller befintliga allergier. Dessutom kan hussvampangrepp bidra till att andra mögel- och svamparter frodas, vilket kan förvärra allergier och andningsproblem ytterligare.

För att minimera hälsoriskerna och förbättra luftkvaliteten är det viktigt att snabbt och effektivt sanera hussvamp i hemmet. Detta bidrar till en friskare inomhusmiljö och förhindrar potentiella hälsoproblem för de boende.

Vi hjälper till med sanering av hussvampsangrepp

På Belfor har vi lång erfarenhet av att hjälpa kunder att sanera och bekämpa hussvamp. Vi erbjuder en rad tjänster för att säkerställa att ditt hem är fritt från hussvamp och andra skadliga svampar. Våra tjänster inkluderar:

  • Inspektion och utredning av hussvampangrepp

  • Sanering och borttagning av svampen

  • Behandling av angripet virke samt närliggande friskt virke för att förhindra återväxt av svampen

  • Fuktkontroll och fuktsäkring för att förhindra framtida svampangrepp

  • Reparation av skadade trästrukturer

  • Uppföljning och underhåll för att säkerställa en långvarig lösning på hussvampsproblemet

Vanliga frågor och svar

Hur blir man av med hussvamp?

För att effektivt få bort hussvamp bör du anlita en professionell saneringsfirma. Vi kommer att inspektera ditt hem, identifiera källan till hussvampen, sanera det angripna området och vidta åtgärder för att förhindra att hussvampen återvänder.

Hur vet man om man har hussvamp?

Tecken på hussvamp kan inkludera brunaktiga eller vita fläckar på träytan, ett fint nätverk av trådar (mycel) som sprider sig över träet, och ibland en distinkt, möglig lukt. Om du misstänker att du har hussvamp i ditt hem, kontakta en professionell saneringsfirma för en noggrann inspektion och bedömning.

Är det farligt att andas in hussvamp?

Hussvamp kan orsaka allergier och luftvägsproblem hos känsliga personer, men det är inte lika farligt som att andas in mögelsporer. Det är dock viktigt att sanera svampen för att skydda din och din familjs hälsa samt för att förhindra allvarliga strukturella skador på ditt hem.

Vilka hus drabbas av hussvamp?

Alla typer av hus kan drabbas av hussvamp, men de som är mest utsatta är äldre hus med träkonstruktioner och otillräcklig ventilation. Dålig fuktkontroll och vattenläckage kan också öka risken för hussvampangrepp i alla hus, oavsett ålder eller konstruktionstyp.

Kan man bo i hus med serpula lacrymans?

Det är möjligt att bo i ett hus med hussvamp, men det är viktigt att sanera och kontrollera hussvampen så snart som möjligt för att förhindra allvarliga strukturella skador och potentiella hälsorisker. Om du misstänker att ditt hus har svamp, bör du kontakta en saneringsfirma för att få hjälp och rådgivning.

Är hussvamp samma som mögel?

Nej, hussvamp och mögel är inte samma sak, även om de båda är typer av svampar som kan orsaka problem i ditt hem. Mögel växer vanligtvis på ytor där det finns fukt, medan hussvamp angriper trästrukturer och bryter ned dem. Båda typerna av svampar bör hanteras och saneras för att skydda ditt hem och din hälsa.

Är hussvamp giftigt?

Hussvamp i sig är inte giftigt, men dess närvaro kan försämra luftkvaliteten inomhus. Detta beror på att den kan producera allergener och mögelsporer som kan orsaka allergiska reaktioner och andningsproblem hos känsliga individer, inklusive astmatiker och allergiker.

Hur lång tid tar det att sanera hussvamp?

Sanering av hussvamp kan ta olika lång tid beroende på omfattningen av angreppet och byggnadens storlek. En mindre sanering kan ta några dagar, medan mer omfattande skador kan kräva flera veckor att åtgärda. Processen innefattar inspektion, borttagning av angripet material, behandling av det återstående träet och åtgärder för att eliminera fuktproblem.

Kan man bli av med äkta hussvamp?

Ja, det är möjligt att helt bli av med äkta hussvamp genom professionell sanering. Detta innebär att man avlägsnar det infekterade träet, behandlar kvarvarande trästrukturer och åtgärdar fuktproblemen som bidrar till svampens tillväxt. Att anlita en saneringsfirma med erfarenhet av hussvamp är avgörande för att säkerställa att problemet hanteras korrekt.

Går det att bekämpa hussvamp på egen hand?

Att bekämpa hussvamp på egen hand rekommenderas inte. Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) är en mycket destruktiv svamp som kräver professionell behandling för att effektivt tas bort och förhindra återväxt.

Kan hussvamp komma tillbaka?

Ja, hussvamp kan återvända om de förhållanden som gynnar dess tillväxt kvarstår, särskilt om fuktproblemen inte är lösta. För att förhindra återväxt är det viktigt att hålla fuktnivåerna under kontroll, säkerställa god ventilation och regelbundet inspektera byggnaden för tecken på ny svamptillväxt. Förebyggande åtgärder och kontinuerlig övervakning är nödvändiga för att hålla byggnaden fri från hussvamp i framtiden.