031-92 12 50 Jour dygnet runt

Fuktutredning & inomhusmiljöutredning

Känner du obehag inomhus? Står inte allt rätt till? Då kan vi hjälpa dig med en Fuktutredning för att lokalisera vad som triggar just ditt obehag. Det kan vara allt från ett läckande vattenrör till kemiska emissioner som avges från byggnadsmaterial. Efter genomförda fuktutredningar återrapporterar vi till dig i vårt digitala rapportverktyg där du får orsak, åtgärdsförslag, bilddokumentation, mätvärden och mycket mer.

Varför en fuktutredning?

Fukt är inte bara en olägenhet i huset, den kan också leda till stora fuktskador. Misstänker du att du har problem med fukt i ditt hem? En fuktutredning är lösningen. Med lång erfarenhet av att utreda olika typer av fuktproblem, kan Belfor ge dig svaren du behöver.

Misstänkta tecken på fuktproblem

Om du misstänker fukt i ditt hus kan det yttra sig genom mögel, skadat material eller en specifik lukt. Det är viktigt att agera snabbt vid misstanke om fuktskada. Fukten kan finnas i olika delar av huset, som krypgrund, vind eller väggar.

Vad innebär en fuktutredning?

En fuktutredning är inte bara en grundlig kontroll av ditt hus. Den tar även reda på orsaken bakom fukten och vilka åtgärder som behövs. Med lång erfarenhet inom området gör Belfor en grundlig utredning av inomhusmiljön samt eventuella fuktskador.

Varför ska vi på Belfor hjälpa dig?

Med lång erfarenhet av fuktutredningar och en passion för att åtgärda problem, kan du lita på att Belfor alltid tar problemen på allvar. Vi har även specialiserad kunskap inom fukt i olika material, vilket gör oss till en pålitlig partner när det kommer till att åtgärda fuktskador i ditt hus.

Orsaken bakom fuktskador

Det finns en myriad av potentiella bovar bakom fuktskador. Läckande rör kan omedvetet sippra ut vatten bakom väggarna, dålig eller felaktig isolering kan leda till kondensation och fuktansamling, och ibland kan yttre faktorer, såsom dålig dränering eller ett trasigt tak, vara den skyldige.

Men det är inte bara den uppenbara orsaken av fuktskada vi letar efter. Belfor undersöker även hur husets ventilation, materialval och konstruktion kan påverka fuktbalansen inom byggnaden. Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer säkerställer vi att vi inte bara identifierar problemet, utan även förhindrar framtida upprepningar.

Fukt i olika delar av huset

Olika delar av huset, som vind, krypgrund eller andra utrymmen, kan vara mer utsatta för fukt. En fuktutredning av Belfor tar alltid hänsyn till husets unika förutsättningar.

Vikten av snabb åtgärd

Fuktproblem som inte åtgärdas kan leda till allvarliga fuktskador samt skada inomhusmiljön. Det är därför viktigt att agera snabbt när man misstänker fukt i sitt hus.

Vad ska du göra om du misstänker fukt i hemmet?

Om du börjar ana fuktskada i ditt hem, kontakta Belfor. Med lång erfarenhet och en passion för att lösa problem, finns vi här för att hjälpa dig genom varje steg av din fuktutredning.

Digital rapportering

Efter genomförd fuktutredning, får du tillgång till vår digitala rapport där du får all information om orsaken, åtgärdsförslag, bilddokumentation, mätvärden och mycket mer.

Med lång erfarenhet av fuktutredning hjälper vi dig

Har du frågor om processen, kostnaden, eller vill du bara lära dig mer om vikten av fuktutredning? Tveka inte att nå ut till oss. På Belfor är vi alltid redo och villiga att bistå, informera och vägleda dig genom varje steg av vår fuktskadeutredning. Vår prioritet är din trygghet och tillfredsställelse.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kostar en fuktutredning?

Kostnaden för en fuktutredning kan variera beroende på husets storlek och problemets omfattning. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.

Kan man mäta fukt själv?

Det finns vissa hemmaenheter som kan mäta fukt, men för en noggrann och detaljerad analys rekommenderar vi alltid en professionell fuktutredning och du anar fuktproblem.