020-100 140 Dygnet runt jour

ISO Certifierade

När vi bedriver vår verksamhet är kvalitet, miljö och arbetsmiljö viktiga delar. Som ISO Certifierade har vi genomfört en nulägesanalys för att lägga en välgrundad utgångspunkt. Därefter har vi tagit fram en plan för åtgärder samt sett över förändringar som krävts för att uppfylla kraven för certifieringen. Det innebär att avvikelser har ifrågasatts och förbättringar har genomförts. Viktigt att understryka är att arbetet inte slutar efter förändringarna utan vi arbetar kontinuerligt för att förbli ISO Certifierade. 

Att vara ISO Certifierade innebär att BELFOR följer de internationella ställda kraven för hur en organisation ska arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett certifikat som vi sätter otroligt högt värde på för såväl våra kunder som organisation och medarbetare.

Det är våra två verksamheter BELFOR Skadeservice och BELFOR Torkteknik som är ISO certifierade enligt 9001, 14001 och 45001.

Vår övriga verksamhet inom BELFOR Sweden är ISO certifierade enligt 9001 och 14001.

ISO 9001

 

ISO 14001

 

ISO 45001