031-92 12 50 Jour dygnet runt
Body

WE MAKE IT UNDONE

Skadesanering för försäkringsbolag

Vi vet att i en händelse av en skada behöver du som försäkringsbolag tillförlitlig information så snabbt som möjligt för att kunna fatta relevanta beslut. Problemet är att skadeanmälningar ofta görs sent och  sällan ger en tillförlitlig bild av skadan, eventuella följdskador och de kostnader som är förknippade med dem.

Därför utarbetar BELFOR, världens främsta aktör inom skadesanering, en omfattande skadedokumentation som är anpassad till försäkringsbolagens behov, som är tillförlitlig och lätt att förstå.

Dessutom får du ett motiverat saneringskoncept och en tillförlitlig kostnadsplan i en struktur som är samordnad med dokumentationen.

Om kunskaps- eller bedömningssituationen förändras får du all relevant information omedelbart och på ett välgrundat sätt.

När man arbetar med BELFOR är det nästan som om skadan aldrig inträffat.

Dina fördelar med BELFOR

Individuella ramavtal: gemensamt överenskomna servicenivåer garanterar dig omedelbara lösningar till tydligt definierade villkor vid vatten- och brandskador samt för nästan alla andra typer av skador.

Snabbt och kostnadseffektivt: Tack vare vår uppbyggnad och erfarenhet genomför vi alla åtgärder snabbt, effektivt och till rimliga priser.

Förnuftiga delegeringsgränser: Genom att fastställa monetära delegeringsgränser definierar vi exakt ansvar och beslutsbefogenheter. På så sätt förblir även mindre anspråk "små" när det gäller handläggningen.

Friktionsfria processer: Du drar nytta av vårt systematiserade arbetssätt och den konsekventa användningen av digitala processer. Detta ökar också dina kunders tillfredsställelse i händelse av en skada.

Granskningsbar redovisning: Vi använder digitala plattformar för att dokumentera varje tjänst i ord och bild - sömlöst och enkelt spårbart. Granskningsbar fakturering minimerar antalet frågor och säkerställer en snabb hantering.

Vi håller ett öga på uppföljningskostnader: Vi tänker alltid bortom skadan. Vi förlitar oss till exempel på rutiner och processer som minimerar avbrott i drift och användning. För dig innebär det färre kostnader för följdskador och nöjdare kunder.

360° expertis inom skador: Oavsett om det handlar om en stor brand i en lagerlokal, en mindre vattenskada i en bostad eller en ackumuleringsskada - vi har omfattande expertis inom sanering av skador av alla typer och storlekar och levererar effektivt högkvalitativ och modern skadesanering.

Användning av den senaste tekniken: På BELFOR förlitar vi oss både på erfarenhet och utmärkt utbildad personal, liksom på innovativa processer och digitala verktyg. Vid större skador handlar det bland annat om BELFOR 360° skadescanning, Quick Corrosion Test och krympförpackning.


Har du frågor, är du intresserad eller vill du ha omedelbar support? Vi ser fram emot att höra från dig.

Kontakt