031-92 12 50 Jour dygnet runt

Skadebesiktning

Vi är ofta på plats kort tid efter skadeögonblicket eller efter det att vår uppdragsgivare upptäckt skadan och tar kontakt med oss för rådgivning och besiktning.
Med väl utarbetade metoder och många års erfarenhet planläggs åtgärderna på skadeplatsen med den skadedrabbade och i samråd med försäkringsbolaget. Rapporter på åtgärder sammanställs och bedömning sker av vad som kan renoveras eller alternativt måste ersättas.