+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ความเสียหายจากเชื้อรา

เชื้อราคืออะไร?

ราเป็นจุลชีพชนิดหนึ่งที่เติบโตในโครงสร้างหลายเซลล์ที่เรียกว่า hyphae สปอร์ของรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ราจะเติบโตได้ดีที่สุดในที่อับชื้นโดยสามารถเริ่มเติบโตได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง และมองเห็นได้ภายใน 72 ชั่วโมง รามีหลายพันชนิด บางชนิดใช้ในการผลิตสิ่งทั่วไป เช่น ยา (เช่น เพนิซิลลิน) และอาหาร อย่างไรก็ตาม เมื่อราเติบโตในอาคารหรือทรัพย์สินของคุณ อาจก่อให้เกิดอันตรายทำให้ทรัพย์สินเสียหายและเกิดปัญหาสุขภาพได้

การเติบโตของเชื้อราที่เกิดขึ้นในอาคารหรือทรัพย์สินของคุณเป็นอันตรายเนื่องจาก:

 1. เมื่อเชื้อราเริ่มเติบโต มันจะกัดกินวัสดุที่มันกำลังแพร่กระจายตัวอยู่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ยากจะแก้ไขได้
 2. เชื้อราจะปล่อยสปอร์เชื้อรา สู่อากาศ ซึ่งอาจทำให้ระคายเคืองหรือเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ได้ หากหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ Stachybotrys Chartarum (รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นราดำ) เป็นรูปแบบทั่วไปของราที่พบในลักษณะที่สามารถนำไปสู่ปัญหาดังกล่าวได้

กระบวนการกำจัดเชื้อรา

การแก้ไขปัญหาเชื้อราหรือการกำจัดเชื้อรา คือกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่าแค่การฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับผลกระทบ

ผู้เชี่ยวชาญของ BELFOR จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำการกำจัดเชื้อรา:

 1. แก้ไขปัญหาความชื้นก่อน
  หากคุณสงสัยว่าปัญหาการเกิดเชื้อราของคุณเกิดจากการรั่วของท่อหรือปัญหาน้ำอื่นๆ การแก้ไขปัญหาความชื้นก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฎิบัติ เนื่องจากเชื้อราต้องการความชื้นเพื่อการเจริญเติบโต
   
 2. ปิดกันและแยกพื้นที่ของเชื้อรา
  เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างพื้นที่ปนเปื้อนกับพิ้นที่อิ่นๆ ต้องแยกพื้นที่ของเชื้อราออกจากบริเวณอื่นก่อนที่จะเริ่มการรื้อถอน ทำความสะอาด หรือทำให้พื้นที่แห้ง
   
 3. ทิ้งวัตถุดิบที่ดูดซึมได้
  บางชนิดของวัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อรา โดยเฉพาะวัสดุที่มีโครงสร้างรองรับการดูดซึม จะต้องถูกนำไปทิ้งทั้งหมด
   
 4. ทำความสะอาดเชื้อรา
  ต้องเช็ดนำเชื้อราออกจากพื้นผิวก่อนที่จะใช้สเปรย์กำจัดเชื้อโรคหรือสารฆ่าจุลชืพ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวร่วมกับการเช็ดโดยสารกำจัดเชื้อโรค
   
 5. การทำให้พื้นที่ให้แห้งอย่างสมบูรณ์
  จะต้องมีการทำให้พื้นที่แห้งอย่างละเอียดเพื่อทำการกำจัดเชื้อราให้หมดไป โดยใช้เครื่องเป่าลมและเครื่องดูดความชื้น รวมถึงการตรวจวัดความชื้นเพื่อควบคุมความชื้นอย่างละเอียดและยืนยันว่าพื้นที่แห้งอย่างสมบูรณ์
   

เหตุใดฉันจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดเชื้อรา?
ที่ BELFOR เราเชี่ยวชาญในการกำจัดเชื้อราออกจากอาคารหรือทรัพย์สิน ทีมกำจัดเชื้อราของ BELFOR ได้รับการพิจารณาว่าดีที่สุดในอุตสาหกรรมและเป็นผู้ออกแนวปฏิบัติการกำจัดเชื้อราเป็นครั้งแรกในปี 2002 นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ร่วมเขียนเนื้อหาในคู่มืออ้างอิงอุตสาหกรรมสำหรับการกำจัดเชื้อราอย่างเป็นทางการสำหรับการแก้ไขปัญหาเชื้อราอย่างมืออาชีพ

การกำจัดเชื้อราที่มีขนาดใหญ่ต้องการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์พิเศษเพื่อดำเนินการกำจัดเชื้อราอย่างเหมาะสม บางกรณีจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดเชื้อราเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหาและยืนยันการแก้ปัญหาเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม

การดูดความชื้นของโครงสร้างที่เหมาะสม
เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อราในอาคารหรือทรัพย์สินของคุณ ควรให้มีการดูดความชื้นของโครงสร้างอย่างเหมาสมและถูกต้อง ทาง BELFOR มีให้บริการลดความชื้นและฟอกอากาศ และรับรองว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร งานขนาดใหญ่นี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหลังจากการเกิดน้ำท่วมหรือการรั่วซึมขนาดใหญ่ในอาคาร การทำความสะอาดเชื้อราโดยไม่ได้ดูดความชื้นของโครงสร้างให้เหมาะสมและถูกต้อง อาจทำให้เกิดความชื้นที่เหลืออยู่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเชื้อราซ้ำอีกครั้ง

น้ำท่วม
เชื้อราใดๆ ก็ตามที่เกิดจากน้ำท่วมควรได้รับการกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดเชื้อราอย่างมืออาชีพ น้ำท่วมมีการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล สารเคมี แบคทีเรียและความเสียหายอื่นๆ จากน้ำปนเปื้อนสิ่งสกปรกจะต้องได้รับการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ ในทำนองเดียวกัน วัสดุที่ปนเปื้อนต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงและอาจทำให้เกิดปัญหาระยะยาวอื่นๆตามมาภายหลังจากน้ำท่วม

การทำความสะอาดวัสดุต่างๆ
วัสดุที่แตกต่างกันต้องใช้วิธีและการทำความสะอาดสิ่งเปื้อนที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าคุณจะทำความสะอาดอย่างละเอียดแล้วและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "สเปรย์กำจัดเชื้อรา" ก็ยังมีโอกาสที่เชื้อราจะยังคงอยู่ในเส้นใยของวัสดุอยู่ดี ที่จริงแล้วสเปรย์กำจัดเชื้อรานั้นไม่มีอยู่จริง ดังนั้นจึงต้องมีการกำจัดเชื้อราโดผู้เชี่ยวชาญ และการใช้สเปรย์ก็เป็นเพียงการช่วยในการทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำผสมกับสเปรย์เท่านั้น

การปนเปื้อนของระบบ HVAC
การเจริญของเชื้อราหรือสปอร์เชื้อราที่ตกค้างในระบบปรับอากาศ อาจมีผลต่อระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ (HVAC) เพราะเชื้อรามักเจริญเติบโตและเคลื่อนที่ผ่านสปอร์เชื้อรา หากระบบ HVAC มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อรา การระบายอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อราจะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นปัญหาใหญ่โตในที่สุด ไม่เพียงแต่ระบบ HVAC ทั้งหมดจะต้องถูกทำความสะอาดและกำจัดสารปนเปื้อน แต่พื้นที่ใดๆ ที่รับอากาศการระบบปรับอากาศก็จะต้องได้รับการทดสอบและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงที่จะได้รับการสัมผัสกับเชื้อรา

BELFOR มีบริการด้านการกำจัดเชื้อราอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการลดความชื้นและทำแห้งของโครงสร้างอาคารทั้งหมด การกักกันแยกพื้นที่ และการขจัดสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการกำจัดวัสดุที่ปนเปื้อนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้เรายังสามารถแนะนำการบริการทดสอบคุณภาพอากาศโดยบุคคลภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อโรคที่อันตรายได้ถูกกำจัดออกจากอาคารอย่างสมบูรณ์

 

ติดต่อเรา

ความเสียหายจากเชื้อรา