+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ภัยธรรมชาติ

ประสบการณ์การกู้คืนสภาพภัยพิบัติกว่าหลายปีและเครือข่ายการบริการทั่วโลก ทำให้เรามีส่วนในการทำงานกู้คืนภัยพิบัติอย่างกว้างขวางหลังเหตุการณ์วินาศกรรมครั้งใหญ่ของโลก เช่น 9/11 ที่นิวยอร์คเมื่อปี 2001 น้ำท่วมที่ยุโรปและจาการ์ต้าปี 2002 รวมถึงสึนามิที่ญี่ปุ่นและน้ำท่วมในไทยซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เกิดเมื่อปี 2011