+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ค้นหาสำนักงาน BELFOR

ดูแผนที่

แจ้งขอความช่วยเหลือ

รายงานความเสียหาย
บริการกู้สภาพจากภัยพิบัติ
บริการกู้สภาพจากภัยพิบัติ
บริการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม
บริการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม
RED ALERT® บริการก่อนเกิดภัยพิบัติ
RED ALERT® บริการก่อนเกิดภัยพิบัติ

ในฐานะผู้นำในตลาดการกู้สภาพจากภัยพิบัติ เรานำองค์ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ มาใช้ร่วมกันในการกู้สภาพมากกว่าตัวทรัพย์สิน

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1993 BELFOR Asia ได้ให้การช่วยเหลืออุตสาหกรรมหลากหลายด้าน ตั้งแต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ไปจนถึงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

และอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมด ในการกู้สภาพสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกประเภท เพื่อให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งในเวลาอันรวดเร็ว

เราสามารถช่วยคุณได้เช่นกัน