+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

สถานที่ตั้ง

จุดมุ่งมั่นของเราในการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้การปฏิบัติงานของเราขยายเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานของเราตั้งกระจายอยู่ตามตำแหน่งสำคํญต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการลูกค้าของเราได้ดีที่สุด

สำนักงานใหญ่ของเอเชียในสิงคโปร์และสำนักงานย่อยหลัก แห่งในญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ช่วยให้เราพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ของเอเชีย

สิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นสำนักงานหลักในเอเชีย โรงซ่อมบำรุง โกดัง และอุปกรณ์สำหรับใช้ในที่เกิดเหตุ เรามีโปรแกรมการฝึกอบรมและการบริการแบบรวมศูนย์ให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BELFOR Singapore offices

ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ในโตเกียว สำนักงานของเรา โรงซ่อมบำรุง โกดัง และอุปกรณ์สำหรับใช้ในที่เกิดเหตุที่พร้อมบริการลูกค้าทั่วญี่ปุ่นBELFOR Japan offices

ไต้หวัน
เราปฏิบัติการในสำนักงาน โรงซ่อมบำรุง โกดัง และอุปกรณ์สำหรับใช้ในที่เกิดเหตุในไทเปขณะที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมสำหรับเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงตั้งอยู่ที่ไถจง ใจกลางไต้หวัน BELFOR Taiwan offices

ไทย
สำนักงานในไทยและโกดังในกรุงเทพฯ รองรับการปฏิบัติงานในไทยและเวียดนาม BELFOR Thailand offices

Search

บริษัท เบลฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

999/48, Moo 15, Bang Sao Thong

Bang Sao Thong District
Samut Prakan
10570
ไทย