+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

BELFOR Connect

BELFOR Connect: Nationwide Disaster Support

ระบบการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทั่วประเทศ


เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น คุณไม่ได้ต้องการเพียงแค่แผนการรับมือ แต่ยังต้องการผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในการกู้ภัย ให้คุณลองนึกถึงการมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ที่พร้อมช่วยเหลือคุณให้ผ่านความวุ่นวายและหายนะจากภัยพิบัติต่างๆ

Connect Network

BELFOR Connect Network สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติ ให้คุณได้ติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

ผู้ติดต่อหลักข้อมูลที่น่าสนใจการแจ้งเตือนความช่วยเหลือ

ลงทะเบียนตอนนี้