+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ประสบการณ์

เมื่อพูดถึงการกู้คืนสภาพภัยพิบัติ ไม่มีบริษัทอื่นใดที่มีประสบการณ์เทียบเท่าเรา ซึ่งประสบการณ์ของเรานั้นครอบคลุมถึงอุตสาหกรรม ชุมชน และอุบัติภัยทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นเพราะมือมนุษย์