+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

RED ALERT® บริการก่อนเกิดภัยพิบัติ

การขจัดสิ่งปนเปื้อน ความเสียหาย และการหยุดชะงักจากภัยพิบัติเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในทุกธุรกิจในปัจจุบัน

ในภัยพิบัติส่วนใหญ่ การหยุดชะงักของธุรกิจ และความเสียหายต่อเนื่องจากภัยพิบัติเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินสูญหาย การหยุดชะงักหรือความไม่ต่อเนื่องของธุรกิจ บันทึกสูญหาย และการสูญเสียความมั่นใจของพนักงานและลูกค้าอาจเป็นแบบทางเดียวและอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น การฟื้นความสามารถในการดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในด้านการกู้คืนสภาพภัยพิบัติและการสร้างความต่อเนื่องให้กับธุรกิจ เราจึงได้พัฒนาระบบ RED ALERT® โครงการตอบสนองสถานการณ์สำคัญฉุกเฉินสากล  แม้ว่า RED ALERT® จะไม่สามารถป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินได้ แต่เราสามารถจำกัดผลกระทบต่อการเงินและบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินต่อได้อีกครั้งในเวลาอันสั้น

การตอบสนองและการกระทำของคุณภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดการกู้คืนสภาพธุรกิจเต็มรูปแบบ โปรแกรม RED ALERT® สร้างขึ้นเพื่อเสริมขั้นตอนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของคุณเองและแผนการสร้างความต่อเนื่องให้กับธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติแบบองค์รวม

โปรแกรม RED ALERT® จะต้องเริ่มอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อ:

  • ให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยต่อทรัพย์สินและป้องกันการความเสียหายเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีทางเลือกในการกู้คืนสภาพที่กว้างขวางที่สุด
  • ประเมินขอบเขตของการปนเปื้อนและความเสียหาย
  • ฟื้นคืนสภาพของทรัพย์สิน (สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักร เอกสาร และข้อมูล) เพื่อให้กลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยและเต็มที่

โดยสรุป RED ALERT® ให้คุณ:

  • เรียกใช้บริการฉุกเฉินได้ผ่านสายด่วนที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในสถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟไหม้ใหญ่และน้ำท่วมที่กินพื้นที่กว้าง
  • รับการกู้ภัยและปกป้องทรัพย์สินของคุณทันทีที่ทีมงาน RED ALERT® ไปถึงที่เกิดเหตุ
  • ประเมินความเสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ

หากติดต่อเราไว้ก่อนที่ภัยพิบัติจะมาถึง คุณก็สามารถลดชั่วโมง / วันที่จะสูญเสียไปหลังจากเกิดภัยพิบัติได้ และแน่ใจได้ว่าการกู้คืนสภาพจะเกิดขึ้นโดยไม่ล่าช้า

 

ติดต่อเรา