800-856-3333 24-Hour Emergency Hotline

บริการของเรา

BELFOR Asia ให้บริการการกู้สภาพจากภัยพิบัติเนื่องมาจากความเสียหายทางธรรมชาติและจากมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ลม ฝน น้ำท่วม น้ำเข้า สารเคมีรั่วไหล และการปนเปื้อนฝุ่นผงจากการผลิต การดำเนินงาน หรือการก่อสร้าง

ด้วยเครือข่ายพนักงานที่ทุ่มเทกว่า 7,000 คนจากสำนักงานมากกว่า 300 สาขาใน 26 ประเทศ BELFOR พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

หลังจากเกิดอุบัติภัย เวลา 24-48 ชั่วโมงแรกเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุดในการกู้สภาพ เมื่อเราไปถึงสถานที่เกิดเหตุ สิ่งแรกที่เราทำคือ หยุดความเสียหายที่อาจลุกลาม บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น และกู้คืนความสามารถในการดำเนินกิจการของคุณให้รวดเร็วที่สุดที่จะทำได้

เรากู้สภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงพื้นที่ที่มีมาตราฐานความสะอาดสูง อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการผลิต และเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เราใช้แนวทางที่หลากหลายในการฟื้นฟู ครอบคลุมทั้งการกู้สภาพและการเปลี่ยนทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการดำเนินกิจการขึ้นใหม่จากความโกลาหล ความวุ่นวาย และสถานการณ์อันตรายเกือบทุกประเภท โดยให้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินน้อยที่สุดต่อองค์กรของคุณ ผู้รับประกันภัย ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม