+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

อุตสาหกรรม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเอเชียเมื่อปี 1993 เราได้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมไปแล้วมากมายตั้งแต่เหมืองแร่และโลหะไปจนถึงโทรคมนาคม สารกึ่งตัวนำ และการกู้เครื่องบินจากอุบัติภัย เรายังสามารถกู้คืนชุดไวน์สะสมโบราณได้อีกด้วย