+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

การวิจัยและพัฒนา

จากผู้บุกเบิกด้านการรื้อฟื้นสภาพ Relectronic-Remech เมื่อปี 1979 จนมาเป็น BELFOR วันนี้ รากฐานของธุรกิจของเราคือการวิจัยและพัฒนา เราทำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานอย่างมากมายที่ห้องทดลองเพื่อการสนับสนุนทางเทคนิคที่มิวนิค เยอรมนี ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานกว่า 35 ปีจะแบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานของ BELFOR ทั่วโลกทางออนไลน์ ลูกค้าในท้องถิ่นยังได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่เรามีจากทั่วโลกตลอดเวลาหลายปีนี้ด้วย

เรามักจะได้รับการติดต่อให้วินิจฉัยการปนเปื้อนประเภทใหม่จากแหล่งใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เหมาะสม เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ เราสามารถรับการสนับสนุนจากทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคที่เยอรมนีที่จะมอบคำตอบให้กับเราได้

 

ติดต่อเรา