+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

บริการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม

บริการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม

แม้จะไม่เกิดภัยพิบัติขึ้น เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจพบฝุ่นหรือการปนเปื้อนขนาดเล็กอื่นๆ ในสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง กระบวนการผลิต หรือบางครั้งจากสภาพแวดล้อม

ลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรมใช้บริการกำจัดการสิ่งปนเปื้อนของเราในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

 

ติดต่อเรา