บริการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม

แม้จะไม่เกิดภัยพิบัติขึ้น เป็นเรื่องปกติที่คุณอาจพบฝุ่นหรือการปนเปื้อนขนาดเล็กอื่นๆ ในสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง การดำเนินการผลิต หรือบางครั้งจากสภาพแวดล้อม

ลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรมใช้บริการขจัดการปนเปื้อนของเราในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ