0800 24 24 7 24H Noodnummer

Certificering

VCA** 2017/6.0

BELFOR streeft voortdurend naar de optimalisatie van haar activiteiten in combinatie met het behoud van een flexibele en creatieve aanpak. Onze doelstelling is om steeds opnieuw de meest geschikte oplossing voor uw project uit te werken. Dit niet alleen door een uitgebreid gamma van diensten aan te bieden, maar ook door steevast de nadruk te leggen op veiligheid, gezondheid en milieu.

Als VCA**-gecertificeerd bedrijf worden wij jaarlijks geauditeerd op diverse criteria, waarbij rekening gehouden wordt met de geldende wetgeving, reglementering en normering, maar ook met de activiteiten die wij uitvoeren en de gebruikte materialen op de werkplek. Onze medewerkers zijn voorzien van de nodige PBM’s en zijn bekend met het gebruik hiervan. 

Deze VCA** certificatie getuigt van een continue inzet van zowel onze medewerkers als van ons management, die de opgestelde werkprocedures nauwgezet naleven. Deze aanpak zorgt voor een aangename samenwerking en beperkt ongevallen tot het strikte minimum.

BELFOR maakt gebruik van een volledig gedigitaliseerd opvolg-systeem voor klachten en verbeterpunten aan de hand van toolbox meetings, LMRA's e.d.

Al onze medewerkers worden op regelmatige basis bijgeschoold volgens een intern bepaalde en aan de VCA** gekoppelde opleidingsmatrix. Bijscholing gebeurt zowel intern als extern, bij erkende opleidingsinstituten en examen-bureaus.

De VCA** matrix is een overzicht in de competenties en de certificering van onze medewerkers, zodat zij op de juiste opdrachten worden ingezet. Daarnaast zorgt deze matrix voor een nauwkeurige opvolging van herhalingscursussen of hernieuwingen van de reeds behaalde certificaten. Deze vormen een bewijs naar hun vakmanschap

VCA 2 ster 2017/6.0