0800 24 24 7 24H Noodnummer

Sanering Gebouwen

Na een schade moet doorgaans niet alleen het gebouw gesaneerd en hersteld worden, maar moet ook de inhoud behandeld worden. De noodzaak om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn, maakt dat vervanging vaak geen haalbare zaak is. De lagere kosten en de korte periode waarin sanering plaats vindt, kunnen doorslaggevend zijn. Dit geldt niet alleen voor productiebedrijven en kantoren, maar zeker ook voor handelszaken, scholen, ziekenhuizen, hotels, banken, musea...

Gebouwsanering door BELFOR omvat o.a.:

 • Analyseren van de schade en de vervuiling
 • Opmaken van een plan van aanpak
 • Sanering en reconditionering
 • Droging, verwarming en ventilatie
 • Ontgeuring
 • Herstellingswerken (schilderwerken,...)

Sanering Inhoud door BELFOR omvat:

 • Inventariseren van inhoud
 • Indien noodzakelijk het verpakken en transporteren van inhoud
 • Saneren van inventarissen, voorraden en andere inhoud
 • Reconditioneren van elektronische apparatuur
 • Ontgeuring van inhoud
 • Herstellen van bedrijfsbelangrijke data

BELFOR weet hoe
BELFOR onderzoekt welke saneringsmethoden in welke omstandigheden het best toegepast kunnen worden. De door BELFOR toegepaste technieken en producten zijn ontwikkeld in ons eigen laboratorium en technisch centrum (voor meer info hierover, klik hier). Snelheid, kwaliteit, veiligheid en milieu zijn een aantal factoren die de basis vormen van onze methoden en producten.

BELFOR weet wanneer
Wanneer er sprake is van een brand- of waterschade is het niet alleen belangrijk dat de juiste acties worden ondernomen, maar ook de volgorde en de snelheid waarmee deze plaatsvinden. Alleen door een correcte aanpak kunnen de bedrijfsschade en de kosten geminimaliseerd worden. De combinatie van capaciteit, expertise en timing maakt het mogelijk om kostbare tijd te winnen.

BELFOR weet wie
Om een goede afloop te garanderen, stelt BELFOR op elk project een projectmanager aan. Deze coördineert alle saneringswerkzaamheden, bewaakt de planning en de gemaakte afspraken en zorgt dat alle betrokkenen (opdrachtgevers, gedupeerden, derden, experts, verzekeringsmaatschappijen enz...) volledig geïnformeerd worden en op de hoogte blijven.

Onze Klanten getuigen…
Klik hier om een aantal klantengetuigenissen te lezen.