0800 24 24 7 24H Noodnummer

Ontgeuring

BELFOR beschikt over de nodige apparatuur, kennis en methodes (verneveling, ozonering, ionisering, oxidering, ventilering,..) om geurhinder te bestrijden. Het is echter niet altijd mogelijk op voorhand te bepalen of één behandeling afdoende is, mogelijk dient de behandeling te worden herhaald en/of dient ook de “tijd” haar werk te doen.