0800 24 24 7 24H Noodnummer

Data en Documenten drogen

Paper Recovery
Beschadigde of nat geworden documenten hebben de grootste kans om te overleven als ze snel en vakkundig behandeld worden. Zoniet kan papier opzwellen, vervormen, oplossen, inkten kunnen uitlopen en er kunnen schimmels of bacteriën ontstaan. Hoe sneller dit proces kan worden stopgezet, hoe meer kans op slagen de recovery heeft.

BELFOR biedt u volgende diensten aan:

 • onmiddellijke evacuatie van de documenten uit de getroffen omgeving en transport naar onze technische werkplaatsen
 • invriezen van de documenten als schadebeperkende maatregel (schade-stop)
 • in functie van de vochtopname en/of contaminatiegraad wordt, in samenspraak met de klant, de best toe te passen saneringstechniek bepaald en gehanteerd. Enkele technieken die we toepassen zijn:
   
  • adsorptie- en/of condensatiedroging
  • vacuümdroging
  • lyophilisatie techniek
  • chemisch droogreinigen
  • SRG Blasting
    
 • eventuele nabehandelingen zoals bijvoorbeeld gammastralen, gladstrijken, opnieuw gebruiksklaar maken van documenten…

Wij saneren zowel op kleine schaal (bijv. enkele waardevolle documenten), als op grote schaal (bijv. volledige inhoud van archieven of  bibliotheken).

Meer informatie kan u vinden in onze brochure ‘Droging van Documenten

Data Recovery
Sanering van magnetische of elektroniche datadragers zoals harde schijven, CD’s/DVD’s, tapes, cassettes,…. behoort ook tot onze competentie. Voor recovery van elektronische data wordt beroep gedaan op een specialist ter zake.
 

Data recovery