0800 24 24 7 24H Noodnummer

Sanering Machines

Het reconditioneren van machines en randapparatuur vereist vakkennis en kan alleen met de grootst mogelijke precisie succesvol worden uitgevoerd. Het is deze vakkennis en precisie die bij BELFOR in ruime mate aanwezig zijn.

Na een schade lijkt het soms dat een machine probleemloos blijft functioneren. Schadelijke substanties doen echter verdoken hun schadelijke werk. Corrosievorming treedt op op plaatsen die aan het zicht onttrokken zijn en manifesteren zich vaak in een later stadium onder de vorm van storingen. BELFOR gaat niet oppervlakkig te werk. Wanneer machines worden gereconditioneerd, worden alle componenten behandeld zodat eventuele verborgen schadelijke stoffen voor 100% verdwenen zijn. Het investeren in een professionele reconditionering bespaart daardoor op langere termijn kosten.

Als leidende dienstverlener op het vlak van saneringswerken na schade is BELFOR al meer dan 30 jaar succesvol in dit segment actief; er is bijna geen machine of installatie die we nog niet gesaneerd hebben, of het nu een eenvoudige draaibank of een state of the art drukmachine is, een industriële robot of informatietechnologie.

Onze specialisten worden continu geïnformeerd en getraind op het gebied van nieuwe technieken. Door deze ervaring en het opleidingsniveau kunnen wij ook machines succesvol reconditioneren wanneer zelfs originele tekeningen en handleidingen niet (meer) voorhanden zijn. Wij werken nauw samen met alle mogelijke producenten en leveranciers. Het herstellen zal dan ook altijd in samenwerking met de producent/leverancier plaatsvinden.

Onze oplossingen:

  • Demontage - Montage - Transport en opslag
  • Onderzoek en advies
  • Sanering van machines
  • Preventief onderhoud
  • Revisie & Reparatie