0800 24 24 7 24H Noodnummer

Ontsmetting

https://www.belfor.com/nl/be/aanbieding-desinfectie-aanvragen

 

Werknemersbeveiliging? Wij desinfecteren op het einde van uw werkdag!
Wij beperken het corona risico in sociale ruimten, wandelgangen enz.

 

Elk bedrijf is afhankelijk van zijn werknemers om te werken, en zelfs in sterk geautomatiseerde productie is er een risico op werkonderbreking als ze besmet zijn met het coronavirus en alle medewerkers tegelijkertijd in quarantaine moeten worden geplaatst. Stilstand van het werkinstrument is het ergste scenario, maar regelmatige desinfectie toont de bezorgdheid van de werkgever aan en biedt dus zekerheid voor het personeel.

Professionele desinfectie moet worden uitgevoerd door specialisten en is niet de kerncompetentie van conventionele reinigingsdienstverleners. Het begint met een risicoanalyse, gaat verder met een oordeelkundige en efficiënte selectie van desinfectiemiddelen en omvat de kennis van de verschillende uitvoeringsmethoden en -procedures.
    
Bedrijven hebben momenteel gemengde of gereduceerde teams om het risico te minimaliseren en eisen van hun werknemers dat zij de voorgeschreven afstand in acht nemen. In dit geval richten de interventies van BELFOR zich bijvoorbeeld op toegangsgangen en sociale ruimtes, die na afloop van het werk worden gedesinfecteerd, zodat het volgende team in een virusvrije ruimte aan de slag kan. Afhankelijk van de veiligheidseisen kunnen kantoren of productieruimten natuurlijk ook in de desinfectieplan worden geïntegreerd. Andere gebieden zijn opslag of logistiek, bijvoorbeeld voor onlinewinkels. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nuttig zijn om een dagelijkse desinfectie tijdelijk vast te leggen.

Voor BELFOR-gecertificeerde medewerkers behoort het uitvoeren van ontsmettingsdiensten met geschikte beschermingskledij en -apparatuur tot de routine, bijvoorbeeld bij het verwijderen van schimmels of andere gecontamineerde omgevingen. Specifieke desinfectiemiddelen worden geproduceerd door een dochteronderneming van de groep en onze eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling heeft het onderwerp COVID-19 uitvoerig behandeld. (zie ook  https://www.belfor.com/nl/be/ontsmettingsdiensten-voor-biologische-milieurisicos)

Wij geven u graag een offerte of bespreken de praktische details. Vraag gerust een prijsofferte of meer informatie aan via het contactformulier.

BELFOR biedt desinfectiediensten aan voor gebouwen en installaties die worden blootgesteld aan contaminatie door brand, water, stormen, schimmel, ongevallen met gevaarlijke stoffen en besmettelijke materialen. Wij reageren al meer dan 35 jaar op desinfectie- en saneringsprojecten. Op dit moment leveren we desinfectiediensten voor gemeenten, gezondheidszorginstellingen, schooldistricten, de voedingsindustrie en productielocaties. Onze veilige, synergetische procedures zijn gevalideerd door de juiste experts en bieden een combinatie van desinfectie en verwijdering van bio-gevaarlijke contaminatie, waardoor ze effectiever zijn dan eenvoudige einigingsmethoden. Desinfectie wordt ook aanbevolen in geval van vermoedelijke biologische contaminatie.

Onze aanpak:

• behandeling van alle directe en meest indirecte bereikbare oppervlaktes van gebouwen
• ontsmetting van aangetaste elektronica, installaties en machines
• geavanceerde opstellingen om de verontreinigde gebieden af te schermen

Deze diensten helpen:

• het risico op infectie of ziekte te verminderen
• kruisbesmetting voorkomen
• de stilstandtijd van de werkzaamheden met 75% of meer te verminderen
• ook een preventieve desinfectie in de verdachte geval blijkt zeer effectief te zijn

BELFOR staat erom bekend om te gaan met crisis situaties na allerlei incidenten en de daaruit voortvloeiende uitdagingen. Dit varieert van bepaalde voorzorgsmaatregelen tot substantiële verbouwingsconcepten. Wij maken gebruik van gespecialiseerde desinfectiemiddelen en passende technieken om een goede desinfectie te garanderen, waardoor het aantal ziekteverwekkers zoals bacteriën, schimmels en virussen wordt gereduceerd. Na de desinfectie blijven er geen besmettelijke stoffen of andere schadelijke resten achter. Onze onderzoeksen ontwikkelingsafdeling heeft een protocol ontwikkeld dat het gevaar op COVID-19 besmettingen wegneemt voor gebruikers van eerder gecontamineerde gebieden. Wij zijn klaar om te starten met één beperking: in de huidige situatie bekijken we elke aanvraag vanuit het oogpunt van de bestaande capaciteiten en na een risico evaluatie beslissen we welke projecten we aankunnen.

WAT WIJ BIEDEN:
• Toegewijd en gevalideerd werkprotocol
• Interventie 24 /7 /365
• Ervaren specialisten met gecertificeerde vaardigheden
• Speciaal opgeleid personeel voor dit soort projecten
• Diepgaande en gedetailleerde voorlopige risicobeoordeling

VOOR HET MILIEU:
Toegewijd aan duurzame ontwikkeling, handelen wij op de volgende gebieden:
• Afvalbeheer in overeenstemming met de lokale normen en het milieu
• Traceerbaarheid van ingezamelde afvalstoffen
 

VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:
Wij zorgen voor en controleren

• Strikte naleving van ECDC-normen en veiligheid regelgeving voor onze klanten en medewerkers
• Strenge controle- en onderhoudsprogramma's voor apparatuur en materialen
• Toezicht op machtigingen en kwalificaties
• Voortdurende opleiding van onze gespecialiseerde teams

Onze medewerkers werken in veel verschillende settings. De dienstverlening na een brand- of waterschade of biologisch gevaar brengt specifieke risico's met zich mee voor onze medewerkers. Wij verbinden ons ertoe om de gevaren systematisch in kaart te brengen en te beheren met de juiste risicobeoordeling en de daarop volgende acties om het gevaar tot een minimum te beperken. Daarom moet elke risicobeoordeling leiden tot adequate en passende veiligheidsmaatregelen om de risico's tot een zo laag mogelijk niveau te beperken.