0800 24 24 7 24H Noodnummer

Gedragscode en melding volgens de Europese klokkenluiderswet

BELFOR is wereldwijd marktleider op het gebied van herstelwerken na schade en stelt in totaal 14.000 mensen te werk in 29 landen en meer dan 550 vestigingen. Zijn zakelijke doel bestaat uit het herstellen van infrastructuur en inventaris na brand-, water- en stormschade en natuurrampen. De toepassingsgebieden variëren van particuliere woningen, commerciële bedrijven en grote industriële fabrieken tot schepen en windturbines.

Bij BELFOR voeren we deskundige herstelwerkzaamheden uit wanneer dat nodig is na schade. We zijn er trots op dat onze klanten na een ramp terug aan de slag kunnen in hun bedrijf of terug terecht kunnen in hun huis.

Zo komen we onze belofte aan onze klanten na:

WE MAKE IT UNDONE

BELFOR dankt zijn succes en reputatie aan het feit dat onze medewerkers, leveranciers en onderaannemers in hun werk de hoogste normen inzake gedrag en behandeling van anderen, rechtvaardigheid, eerlijkheid en integriteit aan de dag leggen. Daarnaast ondernemen we op een maatschappelijk verantwoorde manier en gaan we energiezuinig en duurzaam om met het milieu.

Dat wordt samengevat door onze drie bedrijfswaarden:

  • RESPECT - Wees respectvol in de omgang met mensen en het milieu
  • INTEGRITEIT - Wees eerlijk en trouw aan je principes
  • ENGAGEMENT - Wees fair en correct

Een rapport indienen

Als een medewerker, leverancier of onderaannemer van BELFOR zich ondanks onze hoge normen oneerlijk of onethisch gedraagt of zelfs strafbare feiten pleegt, kunt u dit met naam en toenaam of anoniem melden via het externe meldpunt van BELFOR Europe GmbH. Als klokkenluider wordt u beschermd in overeenstemming met de vereisten van EU- en lokale wet- en regelgeving.

Hier kunt u het meldingsformulier raadplegen

Als u vragen hebt over de BELFOR-gedragscode, de ethische normen of het meldpunt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via csr@belfor.com.