0800 24 24 7 24H Noodnummer

360°SchadeScan

360° SchadeScan - objectief, laag-contact en op elk moment toegankelijk voor een virtuele maar gefundeerde beoordeling op de monitor.
Bij complexe schade, met name in de industriële sector, zijn er veel partijen betrokken: naast de hersteller zijn dat in de eerste plaats de eiser zelf en de schaderegelaar. In veel gevallen wordt ook een expert ingeschakeld. Zij profiteren allemaal van de BELFOR 360°SchadeScan, die het schadebeheerproces aanzienlijk optimaliseert, vereenvoudigt en verkort.

Innovatieve 3D-schadedocumentatie
De BELFOR 360°SchadeScan is een nieuwe, innovatieve methode voor virtuele schadedocumentatie. Met behulp van een 3D camera wordt de locatie van de schade direct na de schade door de BELFOR schade-expert vastgelegd. De virtuele rondleiding toont alles objectief in uitstekende beeldkwaliteit, zoals het er ter plaatse werkelijk uitzag op het moment van de opname. Details kunnen scherp worden gesteld met de zoomfunctie. Het is ook mogelijk om in de scan metingen te verrichten en zeer nauwkeurige plattegronden te maken, zelfs voor ronde kamers. Aan elk gebied kunnen aanvullende aantekeningen en/of instructies worden toegevoegd. Eén enkele scan kan ook automatisch foto's van 4K-printkwaliteit, OBJ-bestanden, Pointcloud-bestanden, video's en andere media creëren.

Toegevoegde waarde en voordelen voor alle betrokkenen
Alle bij de schade betrokken partijen krijgen online toegang tot BELFOR 360°SchadeScan nadat de schaderegelaar zijn goedkeuring heeft gegeven.

Dit biedt vele voordelen:

Voor alle betrokken partijen biedt de BELFOR 360°SchadeScan een objectieve basis voor besluitvorming die kan worden gebruikt om snel de volgende stappen in het schadebeheer te definiëren, te coördineren, goed te keuren en te initiëren. Op die manier kan de scan helpen de productieonderbrekingen in het bedrijf van de benadeelde partij aanzienlijk te verkorten en de productieonderbrekingen tot een minimum te beperken.

Contactloze verliesbepaling
Momenteel krijgen veel schaderegelaars en inspecteurs de instructie om face-to-face schade-inspecties te vermijden vanwege de pandemie. Zij zijn afhankelijk van externe informatie - die BELFOR 360°SchadeScan hun verstrekt met uitgebreide, nauwkeurige gegevens in meer detail dan ooit tevoren. Voor contactloze schadebeoordeling - en meer veiligheid voor iedereen die bij de schade betrokken is.