0800 24 24 7 24H Noodnummer

BELFOR Groep

BELFOR is de wereldwijde leider in sanerings- en herstelwerken na schade.

Met meer dan 12.500 medewerkers en +550 vestigingen in 55 landen staan wij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar.

Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring, beschikken over de modernste technieken en zetten gekwalificeerde medewerkers in.

Door ons internationaal netwerk van vestigingen, zijn wij in staat op bijna iedere schadelocatie in de wereld snel ter plaatse te zijn. In de meeste gevallen zijn wij in staat om binnen de 24 tot 48 uur na een schade de eerste schadebeperkende maatregelen te treffen.

BELFOR TECHNICAL SUPPORT:

BELFOR heeft een eigen Technologisch Centrum dat een brede ondersteuning verleent aan zowel de operationele sites als aan extern schade- en verzekeringsgerelateerd cliënteel. Ingenieurs elektronica, mechanica en chemici combineren hun wetenschappelijke kennis met de ruime ervaring vanuit rampsituaties.

  • In het BELFOR R&D CENTER worden nieuwe saneringstechnieken onderzocht en ontwikkeld, wordt saneringsapparatuur getest en wordt constant gezocht naar saneringschemicaliën met betere materiaalcompatibiliteit en effectiviteit.
  • Productie chemicaliën: ‘BC Restoration Products’, een 100% dochteronderneming van BELFOR, is gespecialiseerd in de productie van saneringschemicalïën. De levering van deze chemicaliën is uitsluitend voorbehouden voor de BELFOR-vestigingen.
  • BELFOR Laboratorium: In ons laboratorium gebeurt de ontwikkeling van onze eigen saneringschemicaliën en wordt er onderzoek verricht dat bijdraagt tot de oplossing van chemische vraagstukken die schaderegeling en –herstel ten goede komen.
  • BELFOR Training Center: Alle BELFOR-technici worden hier opgeleid in de regels van de kunst. Alle bij projecten betrokken kaderleden volgen tevens een opleiding. Op aanvraag worden tevens cursussen georganiseerd voor extern verzekerings- gerelateerd cliënteel.