0800 24 24 7 24H Noodnummer

De klok tikt

Bij schade komt het erop aan om zo snel mogelijk te handelen. Daarvoor moeten onze experts snel ter plaatse zijn om zich een beeld te kunnen vormen. Wij zijn hierop voorbereid; met ons 24-uren-noodnummer dat 365 dagen per jaar bereikbaar is.

Want tijd betekent in geval van schadesanering: geld. Geld dat wij u door snel handelen kunnen besparen. Zo kunnen onbewoonbaarheid of productieverliezen bijvoorbeeld tot een minimum worden beperkt. Maar niet alleen het budget wordt ontzien door kortere onderbrekingen van de werkzaamheden, ook het geduld van alle betrokkenen wordt minder op de proef gesteld.