0800 24 24 7 24H Noodnummer

Vorige week is één van onze specialisten van ons R&D centrum in München naar ons gekomen om onze medewerkers en onze managers te trainen in het gebruik van nieuwe saneringstechnieken. In twee opleidingsdagen heeft hij de kennis van onze medewerkers uitgebreid, zowel op het vlak van de bestaande traditionele saneringsmethoden als op het vlak van nieuwe methoden dewelke specifiek werden ontwikkeld om zowel onze efficiëntie als de tevredenheid van de verzekerden te verhogen. Onze medewerkers werden onder andere getraind in het gebruik van SRF (soot removal film) en SRG (soot removal gum) en in “shrink wrapping”. Op het hoogste niveau getraind worden en daar blijven is voor ons van grote waarde om onze efficiëntie te garanderen en de tevredenheid van onze klanten te verhogen, dit alles met respect voor de geldende regelgeving en het milieu.

BELFOR Contactpersoon voor de pers

Ludovic Gillias
ludovic.gillias@be.belfor.com
Phone:

+32 497 430185