70 15 38 00 Døgnvagt

Bæredygtighed

Den bæredygtige fremtid starter i dag

BELFOR vil være branchens mest bæredygtige. Derfor har vi et konstant fokus på at træffe de valg, der sætter det mindste aftryk på miljøet. Vi er en del af verdens største skadeservicevirksomhed, og derfor betyder de valg vi træffer, en hel del. Det er lige fra de km. vi kører i vores biler, til den teknologi og de kemikalier vi anvender.

Hvert år viser vi derfor i vores ESG-rapport hvor langt vi er kommet. Vi har sat ambitionerne højt, og det kræver en målrettet indsats at nå dem. Hvert efterår kigger vi hele virksomheden efter i sømmene og evaluerer på hvor langt vi er nået, og hvor vi skal gøre mere.

Reducering af vores klimaaftryk

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores miljøpræstation, på en række forskellige områder:

  • Nedbringelse af CO2 udledning fra vognparken ved at overgå til elbiler. Målet er 100% elbiler i 2030
  • Nedbringelse af CO2 ved at minimere antal kørte kilometer
  • Reduktion af strømforbrug på skadeserviceopgaver
  • Reduktion og genanvendelse af affald i egne bygninger og på skadesager
  • Øge omfanget af naturlig affugtning
  • Øge omfanget af fjernovervågning
  • Anvende videobesigtigelse på skader

Vores intention er ikke at løse alle udfordringer på én gang, men at fokusere på, at alle små tiltag er vigtige. Selv små forandringer kan have en stor effekt.

Medlem af UN Global Compact

BELFOR er, som branchens eneste, medlem af UN Global Compact. Som medlem forpligter vi os til at beskrive vores bæredygtighedsindsatser, og vores arbejde med verdensmålene.

Vi er bevidste om vores samfundsansvar, hvorfor vi tilslutter os de 10 principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. BELFORs væsentligste indsats – ud over den lovpligtige – foregår inden for miljø, samt menneskelige og sociale hensyn.

Læs mere om UN Global Compact.

Bæredygtighed i BELFOR Denmark

Effekten af vores indsats

Vi vil hele tiden udvikle os, og har et mål om at blive CO2-neutrale i fremtiden. Derfor måler vi på vores årlige CO2-udledning, og arbejder ud fra de tal, for at kunne reducere udledningen endnu mere næste år.

Noget vi har meget fokus på, er at øge omfanget af fjernovervågning og videobesigtigelse på skader, hvor det er muligt.


Vi arbejder aktivt med FN's Verdensmål

I arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, har vi i BELFOR fokus på 5 udvalgte mål, som har særlig betydning for vores ansatte og fælles miljø ansvar: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats.
 

FN's Verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdensmål