70 15 38 00 Døgnvagt

Skadeservice


 

Skadeservice er kernen i vores forretning – både den akutte del og udbedring af alle typer følgeskader. Vi håndterer hele forløbet fra skadesmodtagelse til tilbagelevering af det renoverede indbo til kunden. Når først skaden er sket, er det altafgørende at handle hurtigt og effektivt. Vi har mere end 40 års erfaring på området, og sikrer altid professionel håndtering og udførelse.

Som verdens førende skadeservicevirksomhed, tilbyder BELFOR de højeste standarter i udbedring af skader for industri, boligofreninger, virksomheder og private.

Takket være vores veletablerede processer og veluddannede teams, udfører vi professionelt og effektivt skadeservicearbejde.

Vi tilbyder følgende assistance i forbindelse med akut skade:

Skademodtagelse, registrering og oprettelse af sagen, så formalia er i orden.


Hurtig udrykning – ved akut behov er vi normalt på skadestedet inden for 1 time. BELFORs centre er fordelt over hele Danmark, og vi kan derfor tilbyde en landsdækkende service, og sikre hurtig udrykning og ankomst til skadestedet.
Skadestop og bekæmpelse af følgeskader (afdækning, opklodsning af inventar, vandopsugning, affugtning m.m.)


Vi er altid i tæt dialog med skadelidte, og sammen vurderer vi hvad der skal prioriteres, f.eks. effekter af høj værdi eller effekter med affektionsværdi. Derudover håndterer vi registrering og dokumentation, sorterer og optæller skadede effekter, samt sørger for fotodokumentation. Vi koordinerer naturligvis arbejdet med det afhjælpende beredskab på stedet og i tilfælde af brand, hærværk eller indbrud, også med politiet, så sporbevaring sikres.

Har du behov for vores hjælp? Så tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt os