70 15 38 00 Døgnvagt

Serviceleverandør til industri- og servicevirksomheder

Vi har kompetencer til at håndtere rengøring og vedligeholdelsesopgaver på industri- og forsyningsvirksomheder. Vi har gennem en lang årrække opnået en stor erfaring og ekspertise i at håndtere de specielle forhold der gør sig gældende i netop denne industri.

Professionel serviceleverandør

Vi har mange års erfaring som samarbejdspartner for bl.a. kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, raffinaderier etc. Vi er gode til at sætte os ind i vores kunders behov og finde de optimale løsninger sammen med kunden. Fleksibilitet og service er i højsædet for at sikre den rette kvalitet og økonomi.

Vi er vant til at håndtere opgaver hvor der stilles store krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi overholder naturligvis gældende lovgivning om bl.a. arbejdsmiljø, eftersyn af udstyr og materiel.

Vi har fokus på at efteruddanne vores medarbejdere, og ved sager der kræver special ekspertise, bliver medarbejderne opkvalificeret så de altid kan løse opgaverne på forsvarlig vis.

DK_Serviceleverandør_til_industri

Rengøringsopgaver

Vi udfører en bred vifte af rengøringsopgaver tilo alle former for industrier. Både de mere almindelige rengøringsopgaver og de specialiserede der kræver ekstra mandskab og maskinel. Det kan eksempelvis være rengøring af slaggekælder, flisbånd, el-filter, krandæk, turbinehal, oliefade, tanke, skurvogne etc.


Handymanservice

Vi leverer handymanservice hvor vi udfører mindre håndværkeropgaver, vedligeholdelsesarbejder og serviceopgaver. Det omfatter bl.a. tømrer- og malerarbejde, vare- og madkørsel, kaffeservice og -løsninger, flytteopgaver, truck- og krankørsel etc.

Alt efter kundens ønsker, kan vi håndtere underleverandører bl.a. VVS, tømrer, maler, elektriker, container- og affaldshåndtering, elevatorservice, planteservice, kaffeservice, låseservice etc.