70 15 38 00 Døgnvagt

Indeklima

Indeklimaundersøgelse

Dårligt indeklima kan give gener som irriterede luftveje, snue, hovedpine træthed og koncentrationsbesvær. Oplever du nogle af disse symptomer, kan det være tegn på fugt og/eller skimmel.

Lugt kan afsløre skimmel
Skimmelsvampene kan ofte, men ikke altid ses vokse på overflader, vægge, badeværelsesfuger eller vindueslysninger. Men de kan også vokse skjult under gulve, bag ved skabe eller på bagsiden af tapet.

Oplever man gener, eller lugter boligen eller inventar og tøj muggent, kan det være tegn på fugt og skimmelsvamp, og man bør få foretaget en undersøgelse og udarbejdet en indeklimarapport. Ikke alle mennesker reagerer lige kraftigt på skimmelsvampe, og det er derfor vigtigt at få problemets reelle omfang grundigt dokumenteret.

Vi sætter vores eksperter på opgaven

Når vi laver en indeklimarapport, er der flere faktorer vi tager med i vores vurdering. Vi kigger både på bygningens konstruktioner og stand, og på beboernes brug af boligen. Vores specialister gennemgår boligen for aktuel opfugtning og registrerer brugernes fugttilskud, som kommer fra den måde beboeren bruger boligen.

Årsagen og omfanget af problemet skal afdækkes hurtigst muligt, for at forhindre at problemet udvikler sig, og dermed bliver sværere og mere omkostningstungt at udbedre. For at sikre, at al vækst effektivt fjernes er det afgørende, at finde problemets kilde, så problemet ikke vender tilbage efter endt udbedring.

Med en indeklimaundersøgelse og rapport, får du dokumenteret problemernes omfang og karakter, samt behovet for eventuelle udbedringsløsninger.


IoT Indeklimalogning

I samarbejde med CLIMAID har vi udviklet en helt ny form for indeklimalogning. Logningen udføres med sensorer, der løbende måler temperatur, luftfugtighed og CO2 niveau, så konklusioner kan drages ud fra over 2000 målinger for hver parameter. Data fra lejemålet kombineres med specifikke vejrdata, til at dokumentere fugtbelastningen i boligen. Loggerne er diskrete, har et integreret simkort og bruger batteri, hvilket giver nem installation og minimal påvirkning af beboernes hverdag.

Måleparametre
Vores unikke værktøj giver dig et overblik over din bygnings sundhedstilstand, udfra nogle fastlagte måleparametre. Med den nyeste IoT teknologi*, og en let overskuelig afrapportering, kan en mistanke om problematisk indeklima dokumenteres – inden det udvikler sig til omkostningstunge skader.

Luftfugtighed
Høj relativ luftfugtighed kan medføre vækstbetingelser for svampe og bakterier. Lav luftfugtighed kan medføre tørre slimhinder samt livsbetingelser for vira. Den relative luftfugtighed har derfor stor betydning for boligens sundhedstilstand, og da høj luftfugtighed kan give anledning til svampevækst, er det også af afgørende betydning for bygningens vedligehold. Den IoT-baserede fugttilskudsberegning giver en konkret risikovurdering for vækst i bygningen.

Temperatur
Temperaturen vurderes i forhold til normal komforttemperatur, selv om denne kan opfattes meget individuelt. Store temperaturforskelle, eller rum med temperaturer som ofte ligger uden for normal komforttemperatur kan være generende.
Samtidig kan selv en lille tilpasning af temperaturen i et eller flere rum medføre energibesparelser, reduktion af træk og forbedring af relativ luftfugtighed.

CO2 niveau
CO2 niveauet bruges som indikation for bygningens luftskifte. Et for højt luftskifte via mekanisk ventilation kan medføre trækgener og lav luftfugtighed. Samtidig kan man opnå betydelige økonomiske besparelser ved reduktion af luftskifte ved mekanisk ventilation. For lavt luftskifte kan medføre forhøjet luftfugtighed med risiko for vækst af mikroorganismer.
Højt CO2 niveau er desuden i sig selv et indeklimaproblem, som kan medføre bl.a. hovedpine og koncentrationsbesvær.

Optimer indeklimaet og spar penge
Med 3 loggere monteret i et lejemål, kan man på en enkel og overskuelig måde dokumentere boligens sundhedstilstand. Opdages evt. fugtrelaterede skader tidligt, optimeres ventilationsforholdene, eller kan fugttilskudsberegningen give en besparelse på varmeregningen er der tilmed penge at spare.
Hvis der konstateres forbedringsmuligheder i boligen, vil der i afrapporteringen gives konkrete anbefalinger til, hvordan det gode indeklima sikres på den korte og den lange bane.

*Med IoT (Internet of Things) udveksler enhederne data med andre systemer over internettet.

Hent vores løsark om IoT Indeklimalogning