70 25 52 25 Døgnvagt

Professionel rengøring efter skadedyr

Har du problemer med skadedyr og behov for rengøring og desinficering? BELFOR Danmark udfører diskret skadeservice i forbindelse med skadedyrsangreb. Ring på vores døgnvagt tlf. 70 25 52 25


" Når man arbejder med bekæmpelse af skadedyr, er det altafgørende at yde effektiv og diskret hjælp for at undgå eksempelvis driftstab. BELFOR sidder klar med akut hjælp 24/7.

"

Lars Lyngholm / Skadedirektør - BELFOR Danmark


Korrekt rengøring & desinficering er afgørende

At opdage skadedyr i sit hjem eller i sin erhvervsejendom er meget ubehageligt og efterlader ofte både synlige efterladenskaber samt lugtgener. Derfor er det vigtigt for os, at rengøring - efter at skadedyrene er blevet fjernet - sker så hurtigt og diskret som muligt.

Rotter og mus er bærere af bakterier og vira, der kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker, også efter  skadedyrene er væk. Derfor er professionel rengøring og desinficering med kemiske midler påkrævet for at fjerne smitterisici.


BELFOR tilbyder

Hvis skaden først er sket, er det alfa og omega, at den håndteres hurtigt og korrekt for at mindske følgeskader og sørge for, at eventuelt driftstab mindskes.

BELFOR kan hjælpe med:

  • Rengøring efter alle typer skadedyr
  • Desinficering af de ramte områder med korrekte kemiske midler
  • Nedpakning, opbevaring og rengøring af løsøre
  • Bortkørsel af affald
  • Billeddokumentation
  • Diskretion

Eksperter på vores felt

Med mere end 40 års erfaring indenfor akut håndtering af skader ved vi, hvad det kræver at få jer igang igen.
Derfor sidder vi altid klar til at hjælpe 24 timer i døgnet, årets 365 dage.

På vores døgnbemandede vagttelefon sidder vores kompetente skadesrådgivere klar til at vejlede dig og sende vagtbiler afsted, hvis du har behov for akut hjælp.

Vi forstår, at hurtig og handlekraftig hjælp er afgørende, når skaden først er sket!


Diskretion 

Vores personale har skærpet tavshedspligt og er vant til at håndtere vores kunders behov for diskretion og fortrolighed med professionalisme.

 

Anmeld skade

 

BELFOR - Vi gør skaden god igen