70 15 38 00 Døgnvagt

Sanering efter sygdomsudbrud i dyrebesætninger

Vi samarbejder med de danske myndigheder, når der har været sygdomsudbrud i dyrebesætninger.

Vi står for sanering, samt genetablering af alle typer dyrebedrifter. Vi har kompetencerne og den faglige ekspertise der skal til for at kunne håndtere de forskellige stadier efter et sygdomsudbrud.

Vi har opbygget stærke kompetencer gennem 25 års tæt samarbejde med de danske myndigheder omkring desinficering og rengøring efter udbrud af blandt andet HPAI (Høj patogen) / LPAI (Lav patogen) virus i fuglebesætninger. Dette gælder også desinficering/rengøring efter Newcastle Disease.

Forståelse for lovgivning og myndighedskrav

Ved mistanke om udbrud eller ved konstatering af dødsfald i besætningen skal sagen indmeldes til de danske myndigheder. Vi udfører den indledende desinfektion af de berørte områder. Denne desinfektion udføres umiddelbart efter nedslåningen af dyrene og aftales med de ansvarlige medarbejder fra myndighederne.

Desinfektionen foretages med midler defineret af myndighederne og omfatter ude- og indearealer, dvs. jord, græs, bygninger, driftsudstyr og andet produktionsudstyr, der har været berørt af udbruddet. Efter 24 timer skal den indledende desinfektion godkendes af den ansvarlige myndighed.

Håndtering og genskabelse af patogenfrit miljø

DK_Sanering

I samarbejde med myndighederne, udarbejder vi en plan for den endelige rengøring og desinfektion. Når planen er på plads og godkendt, igangsættes den endelige rengøring/desinfektion, hvor alt driftsudstyr adskilles og afvaskes/desinficeres.

Er der tale på HPAI (Høj patogen) udføres den endelige rengøring/desinfektion 2 gange med 7 døgns liggetid mellem 1. og 2. rengøring. Samarbejdet foregår altid i tæt samarbejde med den pågældende besætningsejer, som efter aftale kan hjælpe til. Når den endelige rengøring/desinfektion er afsluttet, godkendes denne af den ansvarlige dyrlæge. Derefter skal området/staldene ligge i karantæne i 21 dage inden der igen må indsættes dyr.

Professionel håndtering af godkendte midler

Alle midler der anvendes til både den indledende desinfektion og den endelige rengøring/desinfektion skal være godkendt af de ansvarlige myndigheder. Dette gælder både Fødevare-/Miljø myndighederne. Vi er i løbende dialog med myndighederne om at anvende de midler og metoder der er til mindst mulig skade for miljøet.