70 15 38 00 Døgnvagt
Body

WE MAKE IT UNDONE

Samarbejdsaftaler med forsikringsselskaber

I tilfælde af en skade, har I som forsikringsselskab brug for at få korrekte oplysninger så hurtigt som muligt, for at kunne træffe vigtige beslutninger. Men skader anmeldes ofte for sent, og giver sjældent et klart billede af situationen, eventuelle følgeskader, og de tilknyttede omkostninger.

Derfor udarbejder BELFOR omfattende skadedokumentation, der er skræddersyet til det enkelte forsikringsselskabs behov.

Hvis sager eller situationer ændrer sig, kan I som samarbejdspartner altid hente de nyeste oplysninger i vores online sagssystem.

Fordelene ved et samarbejde med BELFOR

Skræddersyede rammeaftaler: Fælles aftalte serviceniveauer, garanterer jer øjeblikkelige løsninger for alle typer skader.

Hurtigt respons: Vi er landsdækkende, med 15 centre fordelt over hele Danmark, og kan hurtigt være fremme for at dække en skade.

One-stop shopping: BELFOR råder over eget skadedyrsfirma og totalenterprise, i form af Kiltin og Rølund, og tilbyder en effektiv one-stop shopping løsning.

Faste beføjelsesgrænser: BELFOR har i samarbejde med mange af vores forsikringskunder fastsatte beføjelsesgrænser når vi håndterer en forsikringsskade. Dette betyder at vi fra forsikringsselskabet har fået en, bemyndigelse til at udføre skadeservicearbejde op til en foruddefineret beløbsgrænse uden yderligere godkendelse fra forsikringsselskabet. Det betyder at vi, op til et aftalt beløb. pr. skadenummer, hurtigt får igangsat håndteringen af skaden og dermed sikrer et effektivt sagsflow til gavn for kunderne.


Enkle processer: I drager fordel af vores systematiserede arbejdsmetode og brug af digitale processer. Det øger også jeres kunders tilfredshed, i tilfælde af en skade.

Kontrollerbar fakturering: Vi dokumenterer hele skadesforløbet på en let og forståelig måde, så I nemt kan tilgå al information, under hele forløbet. Verificerbar fakturering garanterer hurtig behandling.

Fokus på omkostninger efter skaden: Vi tænker altid længere end selve skaden. Vi fokuserer på procedurer og processer der minimerer afbrydelser i drift. For jer, betyder det lavere skadesomkostninger og gladere kunder.

Vi håndterer alle skader: Uanset om det drejer sig om en større brand i en lagerbygning, eller en mindre vandskade i en bolig, har vi omfattende ekspertise i at håndtere skader af alle typer og størrelser, og kan levere professionel skadeservice, tilpasset det enkelte behov.

Brug af state-of-the-art teknologi: Hos BELFOR har vi både stort fokus på erfaring og veluddannede medarbejdere, innovative processer og digitale værktøjer. Det gælder f.eks. Matterport, Fjernovervågning, og SRF.


Har du spørgsmål, er du interesseret i et samarbejde med BELFOR? Kontakt os