70 15 38 00 Døgnvagt

Skimmelsanering og indbo

Vi tilbyder alle former for skimmelsanering og alle følgearbejder relateret til skimmelproblematikker.

Vi har branchens mest avancerede udstyr og de bedste kompetencer.

Skimmelproblematikker

Vækst af skimmelsvamp i bygninger er som udgangspunkt et sygdomstegn på bygningerne. Skimmelvækst opstår gundet fugt forbundet til organiske materialer. Årsagerne kan være mange, og kan både afhænge af bygningens konstruktioner, materialer og brugeradfærden i boligen. 

Skimmelvækst opstår som følge af utilsigtet fugttilførsel i kombination med organiske materialer. Skimmelvækst udgør i sig selv ikke nogen risiko for bygningskonstruktionerne, men fugttilstedeværelsen og større områder med vækst af skimmelsvampe kan medføre et forringet indeklima og allergiske reaktioner, hos de personer som befinder sig i umiddelbar nærhed af de opfugtede og skimmel angrebne bygningsoverflader. Herudover udgør opfugtet træværk ligeledes en risiko for angreb af træødelæggende svampe som udgør en risiko for selve bygningen.

Vi er vi eksperter indenfor skimmel, og med vores store viden og ekspertise, kan vi opspore og fjerne skimmel. Samtidig stiller vi vores netværk af samarbejdspartnere til rådighed, alt efter hvilken problemstilling vi står overfor.

Skimmelsanering

DK_Skimmelsanering

Vi anvender alle de anerkendte metoder til fjernelse af skimmelvækst på bygninger, samt inventar og løsøre. Vi medtager altid overvejelser i forhold til udfaldskrav, miljøbelastning og økonomi forud for valg af metode:

Kemisk afrensning
Med anerkendte løsninger og dokumenterede produkter med afgasnings-rapporter.

Tørdamp / Microclean metoden
Kemikaliefrit, effektivt og miljøvenligt

Mekanisk afrensning
Nedrivning, slibning, bankning, høvling, fræsning, tørisblæsning
Løser ofte flere problematikker end skimmelsvamp alene.

Forseglingsløsninger hvor det er forsvarligt

Der ligger altid et individuelt skøn til grund.

Innovation og nytænkning

DK_Skimmelsanering

Vi har branchens mest avancerede udstyr og bedste kompetencer, og vi er i en konstant udvikling. Vi er på forkant med udviklingen inden for viden, krav og metoder. Vi er i stand til at forstå problemstillinger og levere løsninger der lever op til de nyeste krav og tager hensyn til rentabilitet, miljø og arbejdsmiljø. Vi er nytænkende og arbejder innovativt så vi altid er på forkant. 

Indeklimarapport

Vi tilbyder indeklimarapporter til kommuner, boligselskaber, boligforeninger, samt ejendomsadministratorer og alle andre former for udlejnings virksomheder. Vi lægger, i vores rapporter, vægt på at vurdere bygningens stand og brugeradfærd. Vi gennemgår bygningen for aktuel opfugtning og registrerer brugers fugttilskud.

De data vi samler, giver et billede af behov for evt. akutte tiltag samt hvad der skal til for at sikre mod genangreb, uanset om det er bygningens konstruktioner og installationer eller brugerens adfærd der skal justeres.

Vores Indeklimarapport er et produkt der giver en løsningsorienteret tilgang til problemstillinger. Der beskrives årsag, omfang og tiltag, så der kan udbedres og forebygges, før byfornyelseslovens paragraf for umiddelbar sundhedsfare træder i kraft.

Rådgiverrapport

Vi har igennem snart 30 år arbejdet sammen med alle landets førende rådgivende virksomheder inden for fugt, skimmel og konstruktioner. Hvis du eller din virksomhed ligger inde med en rådgiver rapport og søger en udførende virksomhed, så forstår vi rapporterne, ikke kun for egen opgave, men også for den proces der ligger i opgaven, og vi kan derfor vejlede dig til hvad du skal gøre ud fra den udarbejdede rådgivende rapport.

Samtidig leverer vi gerne vores vurdering af givne saneringssituationer til rådgivere, i samarbejde med bygningsejere.

Vi leverer også assistance til rådgivende undersøgelser i form af destruktive indgreb, rengøring og forsegling i undersøgelsesfasen, hvor dette er nødvendigt.