+66 2 182 5186 สายด่วนฉุกเฉิน 24/7

ความเสียหายที่เกิดจากน้ำ

ความเสียหายที่เกิดจากน้ำอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ท่อรั่ว รางน้ำอุดตัน หรือน้ำท่วม
ขอบเขตของความเสียหายอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายประการ:

 • แหล่งน้ำ (เช่น 'น้ำสะอาด' การรั่วไหลภายในหรือ 'น้ำดำ' น้ำท่วมภายนอกที่ปนเปื้อน)
 • ประเภทของเหตุการณ์ (เช่น 'ทางเข้าแนวตั้ง' จากถังเก็บหรือ 'ทางเข้าแนวนอน' จากน้ำท่วมภายนอก)
 • แบบผ้าของอาคาร/แบบก่อสร้าง
 • ประเภทรายการ/ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ
 • ระยะเวลาของเหตุการณ์
 • สภาวะแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิภายนอก)
   

ลงมือทำก่อนความเสียหายจะบานปลาย

ความเสียหายจากน้ำ อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนภายในทรัพย์สิน ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อรา และปัญหาอื่นๆ มากมาย
ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ร้ายแรงและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหากไม่จัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

น้ำนิ่งนั้นมีโอกาสปนเปื้อนอย่างมากหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่มีการบำบัดเป็นเวลานาน
ในขณะที่น้ำอยู่ในสถานที่ความเสี่ยงของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาคารจะเพิ่มขึ้น

เหตุใดจึงต้องมีบริการฟื้นฟูน้ำอย่างมืออาชีพ

การอบแห้งโครงสร้างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้การฝึกอบรมเกี่ยวกับความเสียหายจากน้ำและการใช้เครื่องมือ
เฉพาะทางแบบมืออาชีพ ผู้รับเหมาและบุคคลบางรายอาจอ้างว่าสามารถแก้ไขปัญหาทรัพย์สินของคุณได้อย่างรวดเร็ว
แต่สิ่งนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากน้ำที่เหลือหลังจากกระบวนการสกัดน้ำเสร็จสิ้นแล้ว
ยังสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหากไม่ได้รับการบำบัดรักษา แม้ว่าจะมีอุปกรณ์การอบแห้งที่เหมาะสม
แต่พรมที่พื้นอาจต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในการทำให้ผนังเบาที่เปียกนั้นแห้งได้อาจใช้เวลา 1-3 วัน
และในส่วนของพื้นไม้เนื้อแข็ง, ปูน, คอนกรีต, และไม้ อาจต้องใช้เวลาถึง 7-10 วันในการทำให้แห้ง

ทำไมต้องเลือก BELFOR?

จากการรั่วไหลเล็กน้อยไปจนถึงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานั้น BELFOR
ได้ทำการฟื้นฟูสภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำเป็นเวลากว่า 30 ปีในเอเชีย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนของเราได้รับการฝึกอบรมและรับรองโดย IICRC (Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification) สำหรับการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำแบบมืออาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้สภาพของเราจะลงพื้นที่เพื่อประเมินทรัพย์สินที่เสียหายโดยใช้เกณฑ์ 3 ข้อนี้:

 • จำนวนความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • ระดับการปนเปื้อน
 • ต้นทุนทดแทนเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู

ขั้นตอนการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำของเราประกอบด้วย:

 • การกำจัดแหล่งน้ำ – ขั้นตอนแรกของกระบวนการกำจัดน้ำใดๆ คือ
  การค้นหาแหล่งที่มาของน้ำและให้แน่ใจว่าได้น้ำจากแหล่งนั้นหยุดไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • การระบุประเภทและขอบเขตของความเสียหาย – เราจะตรวจสอบอาคารและประเมินว่าเกิดความเสียหายประเภทใด เกิดขึ้นที่ใด และมีขอบเขตเท่าใด
 • การประเมินความเสียหาย – ขั้นตอนการประเมินเกี่ยวข้องกับการประเมินประเภทของน้ำ (ประเภท 1, 2 หรือ 3) และระดับของการปนเปื้อน ตลอดจนการตัดสินใจว่าจะเหลือสิ่งใดและกำจัดสิ่งใดไว้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านั้น ซึ่งประเภทของน้ำสามารถแบ่งออกเป็น:
  • หมวด 1 – มีที่มาจากแหล่งสุขาภิบาล เช่น ท่อประปาแตก อ่างล้างหน้าล้นโดยไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือน้ำฝนที่ตกลงมา
  • หมวด 2 – น้ำประเภทนี้มีการปนเปื้อนที่สำคัญจากแหล่งต่างๆ เช่น เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้าเกิดการล้น/ไหลออก โถชักโครกล้น (ปัสสาวะบางส่วน ไม่มีอุจจาระ) หรือตู้ปลาที่ชำรุด
  • หมวด 3 – เป็นการปนเปื้อนอย่างร้ายแรงและอาจมีเชื้อโรค สารพิษ หรือสารอันตรายอื่นๆ แหล่งที่มา ได้แก่ น้ำเสีย ท่อระบายน้ำสำรอง หรือน้ำท่วมจากน้ำทะเล แม่น้ำ และลำธาร
 • การกำจัดน้ำ – เมื่อสถานการณ์ได้รับการประเมินแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเริ่มดำเนินการแยกน้ำอย่างเร่งด่วน การสกัดนั้นใช้เพื่อขจัดน้ำนิ่ง และการระเหยใช้เพื่อขจัดความชื้นส่วนเกินที่หลงเหลืออยู่
 • การอบแห้ง – เมื่อนำน้ำออกได้แล้ว จากนั้นต้องทำให้แห้งโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด ทั้งบริเวณรอบๆ (โครงสร้าง/พื้นที่) และวัสดุ (พรม, ผนังเบา, องค์ประกอบภายในต่างๆ) จะต้องถูกทำให้แห้ง
 • การใช้สารต้านจุลชีพ – ไม่จำเป็นต้องใช้กับสถานการณ์ความเสียหายจากน้ำทั้งหมด แต่สามารถใช้ได้เป็นบางกรณีและขึ้นอยู่กับระดับและความเสี่ยงของการปนเปื้อน
 • การบรรเทาความเสียหาย – เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
  ซึ่งอาจไปรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายหรือยกเฟอร์นิเจอร์
  และการรักษาความปลอดภัยหรือการนำข้าวของอื่นๆ  
  ออกที่อาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสความชื้นที่มากเกินไปเป็นเวลานาน 

การปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ BELFOR
สามารถรับรองได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ำได้อีก

แหล่งความเสียหายจากน้ำที่ซ่อนอยู่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้สภาพของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อค้นหาความเสียหายจากน้ำที่ซ่อนอยู่
น้ำสามารถไหลหรือถูกจับในสถานที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ หากตรวจไม่พบก็อาจกลายเป็นปัญหาได้ในอนาคต
วัสดุเปียกทั้งหมดจะถูกพบเจอจากวิธีการตรวจสอบความชื้น ดังต่อไปนี้:

 • เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • เครื่องมือตรวจจับความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
   

เครื่องลดระดับความชื้นและอุปกรณ์อบแห้งแบบมืออาชีพ

BELFOR มีอุปกรณ์อบแห้งหลายประเภท เช่น เครื่องเคลื่อนย้ายอากาศ, เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องลดความชื้น,
เครื่องวัดความชื้น, กล้องถ่ายภาพความร้อน, และเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับงานฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำ

รายการตรวจสอบเหตุการณ์น้ำ

หลังจากเกิดเหตุความเสียหายจากน้ำที่มาจากน้ำท่วมหรือน้ำรั่ว โปรดติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณทันที
เพื่อให้การทำความสะอาดและการซ่อมแซมสามารถเริ่มต้นได้โดยเร็วที่สุด

 • ปิดระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และป้องกันการเชื่อมต่อใหม่
 • ในกรณีที่ท่อน้ำแตก ให้ปิดก๊อกน้ำหลักและซ่อมแซมรอยรั่ว
 • ขจัดน้ำส่วนเกินโดยใช้ปั๊มดูด
 • ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง และ/หรือไม้ถูพื้น/ผ้าเช็ดพื้นให้แห้ง
 • เก็บเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ยังเปียก อย่าเพิ่งทำให้แห้ง
  และปิดระบบทำความร้อนไว้จนกว่าจะถึงเวลาคุณสามารถนำเอกสารไปแช่แข็งเพื่อทำการอบแห้งได้
  และห้ามใช้เครื่องลดความชื้น

 

ติดต่อเรา

Water Damage Cleanup